top of page

Tryg aksjeanalyse: En gammel forsikringskjempe

Tryg aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.Hva gjør Tryg AS?

Tryg er et danskt forsikringsselskap som holder til i skandinavia. De har en ganske lang historie og ble "startet" i 1731.

De er satt opp i tre grener. Privatforsikring, Kommersiell og Bedrift.


Privatforsikring:

Med privatforsikring fokuseres det på forsikringer som bil, motorsykker, kjæledyr, hus, skade og helse. Dette er den absolutt største grenen til Tryg og de henter ca 65% av inntekten si herifra.


Kommersiell:

Denne greien baserer seg på mindre og middels store bedrifter. Det er fokus på produkter som bil, eiendom, ansattkompensajon, reise og helse. Tryg henter rundt 25% av inntekten si fra dette segmentet.


Bedrifter:

Med fokus på større bedrifter er det er igjen fokus på produkter som bil, eiendom, ansattkompensajon, reise og helse. Fra større bedrifter henter Tryg kun 10% av inntekten si.Strategi

De har en strategi som baserer seg på å sitte stille i båten. De liker å ha kontroll på det skandinaviske markedet, og det ser ikke ut til at de har lyst til å sette på motoren å prøve en ny havn.

Når det er sagt har Tryg hatt fokus på oppkjøp de siste årene og håper en økt inntekt på b2b markedet og dette er en av de tingene som har et sterkt fokus nå.


De prøver å beholde kunder ved å gi tilbake av gevinst direkte til kunder.


Litt om finanser

Generelt sett liker jeg finansene til tryg. De har gode nøkkeltall på solvensmargin, CR og har en kraftig portefølge med renteobligasjoner.

Generelt er det to ting jeg ønsker å se med tryg, et mer gjevnt resultat og mer villighet til å prøve nye markeder.


Statement

Tryg har hatt en kraftig vekst i inntektene sine, men et lite sjokk i 2022 førte til at rentepapirene måtte nedskrives litt. De har en got vekst på topplinja i seg selv, men resultatet har vist seg til å være ugjevn. Dette kan hjelpe investorer til å få en bedre inngang ettersom prisen da typisk varierer litt mer.

De har skuffet litt på marginene, men for nå ser dette ganske greit ut.


Premieinntekter

Investeringer

Resultat

Driftsmargin

2014

18652

360

2557

13.45%

2015

17977

-5

1981

11.02%

2016

17707

987

2472

13.22%

2017

17963

527

2519

13.62%

2018

18999

-123

1733

9.18%

2019

22563

744

2845

12.21%

2020

23652

348

2773

11.55%

2021

25413

1070

3158

11.92%

2022

38365

-3028

2247

6.36%

2023

39126

2738

3851

9.20%Balanse

Dette er min favoritt når det gjelder analysen min av Tryg

En større del av gjelden deres er basert på erstatnsingskrav, som igjen står som mindre enn obligasjonsportefølgen deres alene.

Tryg står veldig sikkert i det når jeg ser på balansen og er en av grunnene til at Tryg er en aksjene jeg har investert mest i.


Equity

Total Assets

Obligasjoner +

Aksjer

erstatningsavsetning

2014

11119

52224

37175

128

25272

2015

9831

51281

35705

138

25427

2016

9437

49861

35254

48

25452

2017

12616

51367

37151

179

23925

2018

11334

56545

38042

1149

24847

2019

12085

59059

38814

1798

24859

2020

12264

60916

34339

2611

24957

2021

49008

100580

35611

3625

25587

2022

42504

113387

55800

4647

49063

2023

40351

112940

57065

3939

49463Cash flow

Kort fortalt, når det gjelder cash flowen gjør Tryg det ganske bra, de har god kontroll på hva som kommer inn, og bruker mye av det som kommer direkte på aksjonær. De har utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

De tar gjerne i bruk emisjoner for å få til oppkjøp, som også har vært aksjonærvennlige.Drift

Investeringer

Finansiering

Utbytte

Aksje/emisjon etc

2014

1991

474

-2502

-1656

-956

2015

1211

2204

-3452

-2380

-1031

2016

1546

258

-1798

-1714

-999

2017

1720

-2514

823

-3279

3974

2018

2883

-510

-2442

-2980

0

2019

3631

-1376

-2013

-2040

0

2020

3932

-1139

-2271

-2599


2021

3670

-39647

35357

-2630

36320

2022

243

8375

-6747

-3771

-3253

2023

6067

1087

-6672

-4607

-2531


ROE

Her har dere en sammenligning på ROE mellom Tryg - Gjensidige og Protector i perioden 2014 --> 2022Tryg

Gjensidige

Protector

2014

23.00%

19.35%

36.19%

2015

20.15%

16.22%

30.60%

2016

26.19%

20.90%

19.96%

2017

19.97%

19.07%

18.40%

2018

15.29%

14.18%

-1.02%

2019

23.54%

25.03%

-3.77%

2020

22.61%

19.59%

29.20%

2021

6.44%

28.33%

32.51%

2022

5.29%

17.66%

24.47%

2023

9.54%
ROA

Her har dere en sammenligning på ROA mellom Tryg - Gjensidige og Protector i perioden 2014 --> 2022


Tryg

Gjensidige

Protector

2014

4.90%

3.68%

6.03%

2015

3.86%

2.93%

6.23%

2016

4.96%

3.43%

5.11%

2017

4.90%

3.03%

3.88%

2018

3.06%

2.16%

-0.16%

2019

4.82%

5.83%

-0.52%

2020

4.55%

4.19%

5.28%

2021

3.14%

5.50%

6.05%

2022

1.98%

3.38%

4.22%

2023

3.41%
CR

Her har dere en sammenligning på combined ratio mellom Tryg - Gjensidige og Protector i perioden 2014 --> 2022.Tryg

Gjensidige

Protector

2014

84.2

86

84.5

2015

86.8

83.7

88.7

2016

86.7

83.4

97

2017

84.4

85.4

93.1

2018

85.1

85

101.7

2019

85.1

83.6

102.8

2020

84.5

81.3

92.5

2021

84.5

80.4

88.5

2022

83.8

81.4

89.2

2023

82.8

Styrker i aksjen

Sterk balanse

aksjonærvennlige

Greie nøkkeltall

Sterk vekst på topplinjen

Stabilt kvartalsvis utbytte


Svakheter i aksjen

Feige (tørr/ønsker ikke gå ut av skandinavia)

Danskt selskap (Må ofte kontakte danskene for å få tilbake på skatten)

2022 viser at obligasjonene ikke var så sikre som de forventet.

Risiko for kostnadspress.


Hva man må følge med på

Konkuranse situasjonen i skandinavia kan skape press på inntekt.

Klarer de å hente inn flere forsikringer via b2b

Opprettholder de en god CR ratio

Klarer de å kontrollere bunnlinjen bedre

Vedvarer "naturkatastrofene"

Deres nye forsikring som baserer seg på manglende tillitt til statlig pensjon og hjelp.


Et bilde fra presentasjonen deres på mål for 2024

Kort oppsummering

Tryg er et godt og aksjonærvennlig selskap som gir stabile utbytter som oftest rundt 4-5%. De har jernfokus på det skandinaviske markedet og er per nå fornøyde med dette. Økonomien er grei og de virker ganske åpene med hva de ønsker og forsøker å få til.

Som eier av Tryg syntes jeg det er skuffende at de ikke ønsker videre vekst og jeg ser på fremtidlig konkuranse som et stort faresignal om man sammarbeider med europeiske forsikringsselskapskostnader.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page