top of page

En lett analyse

Hvordan analysere et selskap med høy P/E

Så etter en kjapp gjennomgang på hva jeg bruker selv

Og noen få feller man kan gå i.

La oss starte med høy P/E

Som et eksempel kan vi ta i bruk selskapet Coloplast som har en verdi på 913,6 per aksje / 22,29 som er resultat per aksje. (altså 913,6\22.29)

Så blir det PE 40,99

 

Andre eksempler kan være medistim og Contextvision.

Verdien på medistim er i dag 180 kroner per aksje, og Contextvision er 7 kroner per aksje.

Da må vi finne resultat per aksje (EPS) for å regne ut P\E.

Men for ordens skyld la oss si at det er 30 PE på medistim og 23.65 på Coloplast.

Da står vi altså med 3 selskaper innenfor helsesektoren (Gjør ikke helt det samme men er i samme sektor) Med P/E forskjeller som starter på 40.99 og slutter på 23.65. 

Hva betyr dette for prisningen til Coloplast?

Hvordan er veksten til Contextvision og Medistim samlet med Coloplast?

Hvordan prises de i forhold til denne veksten?

Hvordan er utbyttet mellom de 3 selskapene?

Hvordan er gjelden mellom de 3 selskapene?

Hvor mye av inntektene går til utbytte i de tre selskapen?

Om Medistim gir 4% utbytte og betaler 60% av inntektene

mens Coloplast gir 2.6% utbytte og betaler 90% av inntektene er det for eksempel mye mer driftsinntekter igjen i Medistim etter utbetalt utbytte.

Det er også økt potensiale for høyere utbytte i Medistim på kort\medium sikt. (Data fra Contextvision og Medistim er fiktivt)

Ettersom Coloplast ligger på over 40 i P/E har de store store forventninger til vekst fremover, 40 i PE er dyrt. Altså uten vekst snakker vi om 40 år tilbakebetaling av inntekter, og man må påberegne inflasjon (Så må gå oppover uansett) 

Så kjapt fortalt kan høy P/E indikerer flere ting.

Høy vekst

Stort potensiale

Overpriset

Høye forventninger

Fare for reprising

Generelt har helsesektoren høy P/E.

Og Danske selskaper i seg selv har også når jeg skriver dette en relativt høy P/E

så om du går inn i Coloplast, med 40 i P/E en høy prisining så mener jeg at det burde være forventet en vekst på minimum 15% i året, som ikke stagnerer. (Husk at 15% i året ikke er mye og at det vil ta tid for at ditt kjøp av aksjen skal nå lavere P\E verdier eller gi lavere risiko basert på verdi i aksjen.) 

Dette på grunn av en høy P/E som setter klare forventninger til at aksjen skal vokse videre og om den ikke gjør det, så tar det veldig lang tid å få igjen investeringen din.

Man kan argumentere for at en P/E  på 10 betaler ned kjøpet på 10 år. (eller som i vårt eksempel 40 P/E , 40 år uten vekst.

Så, dersom selskapet øker inntekten vil tallet av P/E du kjøpte selskapet på sakte men sikkert falle.

Coloplast har litt over doblet veksten siden 2014, (se gjerne analysen min om Coloplast), noe som for meg indikerer at selskapet er høyt priset.

Så la oss si at jeg har gjort en analyse av hva selskapet gjør.

Føler selskapet ser kjempeinteressant ut og ønsker å eie selskapet.

Hvordan går jeg frem.

Så før jeg kjøper aksjen:

Med en P/E på 40+ MÅ jeg risikovurdere aksjen.

Hva er faresignaler, hvor fort får jeg igjen penger investert og hva mener jeg Coloplast burde verdsettes på, hvorfor mener jeg det, og når kan jeg gå inn i aksjen?

La oss starte med utbytte.

Et utbytte på 21 DKK gir over 2.6% basert på nåværende pris.

Dette er ganske innenfor egentlig. Men det er flere ting man må se på.

 

Hvor høy andel av av utbytte er faktisk fra driften?

Jo det er jo over 90%. De har per nå 22,35 EPS så her er det ikke mye potensiale for å investere i vekst eller øke utbytte uten å ta det på gjeld.

Så basert på dette, føler jeg at prisen må ned for å senke risikoen i aksjen.

Gjeld

Så da vil vekst baseres på gjelden til selskapet.

Gjelden er per dags dato innenfor akseptable verdi basert på andre nøkkeltall som (2.5) Debt-to-EBITDA, men igjen så øker dette risikoen i aksjen.

Dette fører til at jeg mener at 40 P/E er for høyt prissatt for meg.

Så for nå stopper jeg kjøp av aksjen.

Potensiale

Denne er veldig individuell og vanskelig å være sikker på.

Generelt driver Coloplast i helsesektoren og nyter godt av en eldrene befolkning.

De  har også vært villige til å gå inn i nye områder som høreapparat. Her nevnes det for eksempel at det er et betraktelig potensiale for vekst.

Dette er fremtidig data og kan fort feile.

Det er også muligheter for andre selskaper og komme inn i markedene med helt ny teknologi som kan knekke gammel teknologi.

Men P/E 40 kreves det en del potensiale.og den veksten Coloplast (jeg kaller det oppnådd historisk potensialet), kan på alle måter kun kalles en skuffelse.

de koster typisk mellom 40-50 P/E og har akkurat klart å doble topplinjen og bunnlinjen siden 2014. Dette indikerer at de har feilet når det kommer til hva som var forventet og fra min side fortjener de ikke en så høy verdi  som de har nå.

Altså for meg er 40 i P\E for høyt priset basert på hva selskapet har bevist over tid de har klart å få til.

Manglende utnyttelse av forventet potensialet til nåværende prising øker igjen nedsiderisikoen i aksjen.

Marginer

Selskapet har gode marginer og jeg ser lite risiko når det kommer til manglende gjeldsbehandling.

Negative triggere kan være at utbytter må senkes eller veksten uteblir.

Men selskapet kan oppleve harde tider uten å få nevneverdiege smerter.

Her ser jeg lite risiko så lenge man holder vekst og utbytte i sine egene lommer.

Driftsresultat

De har ikke klart å doble driftsresultatet og jeg føler at de igjen skuffer når det kommer til økonomisk vekst i en ti års periode.

Jeg føler dette betyr høyere risiko igjen, men her kan det være viktig og se på for eksempel investering i inventory og andre ting som kan være utslagsgivende for hvordan drifta ser ut.

Se hvor mye selskapet må bruke i forskning for å være i nåværende marked etc sammenlignet med tidligere osv.

Sammenlignet

Så om man går til andre selskaper i helse sektoren kan man jo kanskje sammenligne med selskaper som Novo Nordisk, Contextvision og Medistim.

Der ser dere at P/E verdier ofte er ganske høye og indikerer at P/E ofte er høyt på helseselskaper.

Dette senker risikoen litt, om det IKKE er en boble i markedet.

Du som investor må selv bestemme hva du mener her og fra min side avhenger alt av hva selskapet leverer på bunn av alt.

Markedet

Du kan også se på hvilken børs selskapet tilhører, og Coloplast som er på den danske børsen Nasdaq Cobenhagen har i gjennomsnitt en høyere P/E enn i for eksempel Oslo børs.

Hvorfor dette? Er det en bobble i Danmark?

Dette øker/senker også risiko avhengig av hva du ser når du går videre inn.

Det er selvfølgelig flere ting man kan se på.

Hva gjør selskapet, hvor nyttig er det, hvor lett er det å gjøre det samme.

Jo mer du går inn, jo lettere er det å holde en aksje. For du forstår hva du eier.

Personlig mener jeg en pris på 550 til 650 danske kroner er helt innenfor, for Coloplast da får man får mer ut av utbyttene samt en god eksponering mot helsesektoren. Men man kan også ta hensyn til svak valuta (NOK er ganske svak for tida). Veksten deres over tid har ikke gjort noen gode indikasjoner på at de fortjener en høyere veiledende pris og da er det viktig og sikkerhetsjustere evalueringen av selskaper.

Prisen som jeg har nevnt er historisk vanskelig og få tak i og dette fører til at det er mindre sannsynlig at jeg får kjøpt aksjen. Dette er jo også basert på mine personlige meninger og andre har en helt annen risikoprofil enn det jeg har.

Så det er viktig at man husker på å være fleksibel med pris, ettersom ting kan endre seg fort.

Med den prisen går P/E ned til under 25-30 P\E, jeg er klar på at jeg forventer at selskapet skal vokse videre, og at det fremdeles er nedsiderisiko om jeg går inn på denne verdien.

Men at jeg da forventer å komme inn i et kvalitetsselskap som skal holde følge med inflasjon samtidig som at de skal opprettholde en grei vekst og gi akseptable utbytter.

Håper dette eksempelet har vært hjelpsomt!

bottom of page