top of page

Nøkkeltall og hvordan man bruker dem?!

Nøkkeltallene

Fundamentale verdier man bruker for å sammenligne data mot hverandre og med hverandre. Her vil jeg gå gjennom en gruppe verdier jeg bruker personlig, hvordan jeg bruker dem, hvorfor jeg bruker dem. Om de brukes sammen og noen av tingene man må være oppmerksomme på.

Jeg vil ta frem eksempler på problemstillinger man kan oppleve dersom man stoler på nøkkeltall.

 

Dersom dere føler dere mangler noen nøkkeltall, eller har interesse for å finne egene nøkkeltall/videre utforske dette segmentet kan dere se på https://www.investopedia.com/
 

En kjapp gjennomgang av nøkkeltall jeg bruker:

 

P/E: en sammensetning av pris på verdi av inntekt per aksje / pris per aksje.

Det kan også da igjen brukes til å sammenligne med andre aksjer innenfor samme eller lignende bransjer.

EPS: Resultat per aksje/earnings per share. For å få denne verdien er tar man (resultat - utbytte per aksje) / antall aksjer

 

Dette gir et inntrykk av den finansielle helsen til selskapet basert på Resultatregnskapet og kan hjelpe med å filtrere vekk “råttene epler”

 

DPS : Utbytte per aksje/ dividend per share. Samme prinsipp som EPS per aksje kalkulering blir Utbytte (finner i Kontantstrømoppstillingen (cash flow)) / Antall aksjer

Her regner man ut hvor mye utbytte du får per aksje.

 

ROE: Avkastning på egenkapital/Return of equity 

Her deler du resultatet på egenkapitalen. Her trekkes gjelden fra eiendelene og beregner hvor mye avkastning på investert kapital selskapet har.

ROA Avkastning på eiendeler/ Return on Assets

Samme prinsipp som ROE, men her trekkes ikke gjelden fra.

Altså blir det Resultat / totale eiendeler. Gir et inntrykk av hvor mye avkastning selskapet har basert på eiendelene deres.


 

D/E: Gjeld per egenkapital = Debt per equity

Nå går vi inn mot hvor mye gjeld et selskap har basert på hvor mye verdier selskaper har mot gjeld.

Du deler Total gjeld / Med Egenkapitalen. Jo lavere verdi du får  jo mindre gjeld har selskapet.

Gjeld til Driftsresultat+av og nedskrivninger = Debt-to-EBITDA Ratio 

En beregning av hvor lang tid et selskap kan klare å betale ned gjelda.

Jo høyere verdi, jo lengre tid tar det å betale ned gjelden. 

Det er altså (driftsresultat + av og nedskrivninger) / rentebærende gjeld

Current ratio:  Omløpsmidler / kortsiktig gjeld = Current assets / current liabilities 

Enkelt og greit er dette en kalkulering som tar hensyn til om selskapets finansielle stilling de neste 12 månedene. Er det under 1, må selskapet betale mer penger enn de får inn, basert på nåværende kunnskap.

 

MARGIN

Variabel denne her. Ebit, resultat eller andre type marginer.

Det er en fin metode å finne hvor mye penger selskapet sitter igjen med etter forskjellige kostnader er gjort.

Gjør det lett å sammenligne selskaper innenfor samme sektor, eller finne dårlige trender i selskapene.

bottom of page