top of page

Chemometec aksjeanalyse: God kontroll eller fallende stjerne?Hva er ChemoMetec A/S:

ChemoMetec A/S er et bioteknologiselskap som spesialiserer seg på å utvikle og produsere celle og genteknologi. av de viktigste produktene deres kan vi ta frem NucleoCounter®-serien, som brukes til måling av celletetthet og cellelevedyktighet i prøver for blod, melk med mer.


Disse instrumentene blir brukt i forskningslaboratorier og bioteknologiske produksjonsanlegg som trenger nøyaktig celleanalyse for å oppnå pålitelige resultater​. produktene deres knytter seg altså inn mot helse, mat og forskningStrategi:

Stretegien til ChemoMetec fokuserer på innovasjon og kundetilfredshet. Selskapet investerer i både forskning og utvikling for å sikre at produktene deres er i forsetet av teknologiutvikling.

Videre legger de vekt på å tilby omfattende støtte og opplæring for sine kunder, som for eksempel teknisk support og operatørsertifisering.​ 

De har også jobbet for å lage et helt eget økosystem. Etter å ha satt gullstandarden på celletelling, har selsapet veldig få/små direkte konkurrenter. De selger hele utstyret, samt brukssensitivt utstyr. "tenk en barberhøvel med blader". Dette gir kontinuerlige inntekter og har gitt en sterk vekt i inntektene til Chemometec de siste årene.


Så min tolking av dette er at med manglende konkurrenter og flere som søker produktene deres kan Chemometec komme veldig sterkt ut av dette, spesielt når Service og Brukssensitive varer heves med flere produkter som er i omløp.Økonomisk Oversikt:


Med en kraftig vekst og generelt god økonomi så slår Chemometec seg til som et selskap jeg gjerne kan investere i. Men alt er ikke fryd og gammen, med 41% lavere salg av instrumenter kan dere se hva slags klima det er for dette selskapet nå.

Så i denne aksjeanalysen kan vi bekrefte at markedet er ganske surt og at strategien deres om å få mersalg på "consumables og services" er det som redder det som redder det som er igjen av dette året for Chemometec.

Jeg føler at -41 % i q3 og -43% fra q1-q3 indikerer store problemer og risiko.

Men jeg kan også argumentere for at dersom markedet tar seg opp, vil Chemometec stå veldig sterkt.

Statement

Med en vekst på 10 ganger på topplinjen og mer til på bunnlinjen.

Samt marginer som har kommet seg helt opp til 40-50% har jeg ingenting å klage på når det kommer til selskapet. Jeg føler de har gjort en sinnsykt bra jobb når det kommer til dette og gir en kraftig tommel opp!
Netto Inntekt

EBIT

Resultat

Driftsmargin

EBIT margin

13/14

45229

1646

1150

2.54%

3.64%

14/15

61239

5828

8110

13.24%

9.52%

15/16

85232

15897

10499

12.32%

18.65%

16/17

90329

10419

7486

8.29%

11.53%

17/18

112687

24284

18215

16.16%

21.55%

18/19

175513

54079

41845

23.84%

30.81%

19/20

214101

77470

59163

27.63%

36.18%

20/21

281127

116023

88354

31.43%

41.27%

21/22

427160

202854

159469

37.33%

47.49%

22/23

442274

230561

178667

40.40%

52.13%Balanse

Selv om gjelde har økt siden starten av denne analysen står selskapet kjempesterkt, spesielt siden gjelden lett kan betales med inntekten fra 1 kvartal alene. De har god likviditet, bygd opp en ganske kraftig equity. selskapet ser sterkt ut finansielt og jeg har ingenting å klage på her, med unntak av de kanskje kunne fjernet all gjeld/leasing kostnad!Rentebærende gjeld

Gjeld

Equity

Total Assets

Cash

13/14

1755

6821

44529

51350

472

14/15

7833

17116

46350

63466

843

15/16

11167

33530

56849

90379

19

16/17

21854

33243

64377

97620

46

17/18

23882

40985

73010

113995

46

18/19

18795

64874

173341

238215

111

19/20

2291

60365

202751

263116

111

20/21

2358

79932

264977

344909

172

21/22

6794

144068

357205

501273

303

22/23

7160

124934

533042

657976

318
Cash flow

Igjen har vi sterke finanser i selskapet, de bruker 1/3 av pengene på investeringer, ellers går pengene inn på bok. De gir greie utbytter basert på hva de tjener og det eneste jeg føler holder dette selskapet tilbake per dags dato er prisen. Det er forventet at selskapet skal tjene penger. Det er forventet at de skal fortsette veksten og utbytter på 50% av unntekten kommer ut som 1-2% utbytte basert på nåværende verdier.

Generelt sett en ny tommel opp fra min side!cash flow årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

Leasing

13/14

5667

-7090

-787

0

-787

14/15

13394

-9300

-2128

0

-838

15/16

17200

-28441

12117

0

-672

16/17

9757

-10281

-355

0

-245

17/18

25436

-16462

-7927

0

-392

18/19

58310

-27060

57779

0

-892

19/20

72016

-26605

-46260

-356751

-809

20/21

107901

-24683

-26037

-26104

-854

21/22

176860

-56046

-69012

-69012

-1729

22/23

154146

-40831

-2925

0

-2844
Fortrinn og Risiko


Styrker og Konkurransefortrinn

  • Har god kontroll om eget område: Med få konkurrenter opplever Chemometec gode marginer og god kontroll over sin lille nisje.

  • Kostbare produkter: Det krever en del fra kjøper å bytte fra produkt A til produkt B. Dette fører til at det er vanskelig å byte leverandør. Opplæringskostnader, nytt utstyr etc.

  • Diversifiserte: Dette høres sikkert rart ut når det kommer til et selskap som jobber inn i en liten nisje, men de er diversifiserte på flere måter. A: Hvordan forretningsmodellen er satt opp, der de redder hele regnskapet i år med service og consumable inntekter. B: sektor eksponering. Flere sektorer jobber med celletelling, så selv om enkelte områder gjør det trått, kan andre stå sterkt.

  • Økonomisk situasjon: Selskapet gir utbytter, har hatt en god historisk vekst og selskapet har vist at de har stødige legger og god kontroll.Utfordringer og Risikofaktorer:

  • Større aktører kan kjøpe seg inn: Med marginene Chemometec får, kan det være av interesse av større aktører å komme seg inn i segmentet og konkurrere med Chemometec i fremtiden

  • Patenter går ut: Et av patentene til Chemometec gikk ut i 2023, dette kan hjelpe konkurrenter inn i teknologien

  • Selskapet er høyt priset: Med en P/E som er over 40 er det mange som forventer vekst av selskapet fremover. Det er vanskelig å finne en lav prissetting på selskapet og det vil da være nedsiderisiko dersom de ikke klarer å innfri over tidKonklusjon

Fremtidsutsikter:

  • Med et bedre marked vil Chemometec kunne tjene godt på videre vekst og få opp salg av instrumenter igjen.

  • Økt avhengighet av service og consumables: disse områdene vil fortsette å tjene penger å står sterkt til i fremtiden også.

  • Nye produkter: Kan hjelpe med videre salg og utstyr som kreves.


Oppsummering av aksjeanalysen:

Så først må jeg si at jeg eier en liten bit av Chemometec. Ellers er selskapet et høyt verdisatt selskap med store store forventninger til vekst. De har vist at de klarer å vokse historisk og for meg ser jeg på de som veldig interessante i fremtiden.

De gir utbytter, er i en relativt defansiv sektor som vi mener det er vanskelig å gå direkte inn i uten betydelige investeringer. De har kjempegod økonomi, selv om salgene har avtatt og står sterkt i en dårlig tid.

Generelt må jeg si meg veldig positiv til selskapet, men må gi en advarsel om nedsiderisiko.

40 % nedgang i instrumentsalg er ikke til å skimse av og personlig mener jeg at de skal få ordnet dette fremover. Men det er viktig og være klar over risikoen.Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tryg aksjeanalyse: En gammel forsikringskjempe

Tryg aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden. Hva gjør Tryg AS? Tryg er et danskt forsikringsse

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page