top of page

Coloplast aksjeanalyse: Er de fortsatt dyre?

Oppdatert: 16. jan.

Coloplast aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Hva gjør Coloplast 

Coloplast driver i helseindustrien og spesialiserer seg inn mot 5 forskjellige type behandlinger.


Ostomi: Mennesker som har fått en del av sitt fordøyelses- eller urinveissystem omdirigert til en åpning i bukveggen.

Kontinens: Mennesker som trenger blærekontroll på grunn av urinretensjon eller urininkontinens og tarmkontroll

Stemme- og respiratorisk omsorg:Mennesker som har fjernet larynks (stemmeboks) eller fått en åpning laget i halsen for å lette pusting.

Intervensjonell urologi: Mennesker som trenger behandling for urologiske og gynekologiske lidelser

Avansert sårbehandling: Mennesker med vanskelig-til-helende sår, inkludert kroniske, kirurgiske og brannsår.


Oversikt over økonomisk gevinst fra de forskjellige områdene

De to største driverne økonomisk er Ostomi og kontinens, men det jobbes hardt for å veilede land og markeder inn i deres produktportefølger.Strategi


Strategien til Coloplast er basert på den kroniske omsorgsmodellen. Dette betyr at de fokuserer på å lage produkter og hjelp til mennesker som er kronisk syke. Dette gir en stabil inntekt over en lengre periode.


Kronisk strategi

De setter også opp GOP perioder. Der de i løpet av en periode har fokus på enkeltområder og forbedrer virksomheten.  Der GOP6 har startet (og jeg anbefaler sterkt at dere tar en titt på årspresentasjonen.)

GOP historikken

I Strive25 modellen deres går de litt mer inn på hva de forventer forover, og de ser for seg at de skal vokse med 8-10% årlig vekst og få rettet opp i marginene sine.


Strive25


Growth:

De har hva de har gjort de har nå gjort tre oppkjøp siden starten av Strive25 og det siste er Kerecis. Dette gir Coloplast en positiv posisjon i USA, samt de håper å få produktene utenfor USA.


Sustainability:

De fokuserer på å forbedre resirkuleringen og forbedrer utslipp fra deres side.


Innovation:

Nye produkter som Luja og Heylo vil hjelpe med salg og markedsandeler videre.

De jobber med å få dem ut og Luja er alt ute i 6 markedet med positive tilbakemeldinger


Operational efficiency

Fortsetter automatisjonsprogrammet som er litt forsinket.

De fortsetter også økning av fabrikken i Costa Rica.

GOP6 er også startet der det fokuseres på en ny produksjonsside i Portugal.


De er også kommet langt i integrasjonen med Atos Medical, og ser frem til å få synergieffekten.


strive25 Eversikt over strategien til Coloplast

Litt om finanser

For meg har Coloplast skuffet når det kommer til veksten de har økonomisk.

De har klart å doble topplinjen, men opplever at veksten koster en del penger.

Gjeld er økt betraktelig, bunnlinja har ikke økt like mye og de har som mål å vokse sammen med den nordiske indeksen.

Dette indikerer for meg at prisingen kanskje ikke samsvarer helt med forventet inntekt.Statement

Med en dobling av topplinja er dette innafor i perioden vi har oppført. Ikke noe spesielt godt, men ikke dårlig heller.

Det samme går mot bunnlinja, selv om den skuffer litt den også, ville den sett en del bedre ut om de hadde bedre kontroll over marginene.

De lover at de skal ligge over 30% på ebit, som skal hjelpe litt ekstra. Det er dog ikke så mye å hente i det.Sum netto inntekter

Operation profit

Resultat

EBIT margin

Driftsmargin

2014

12428

3147

2390

25.32%

19.23%

2015

13909

1535

899

11.04%

6.46%

2016

14681

4096

3143

27.90%

21.41%

2017

15528

5024

3797

32.35%

24.45%

2018

16449

5091

3845

30.95%

23.38%

2019

17939

5156

3873

28.74%

21.59%

2020

18544

5854

4197

31.57%

22.63%

2021

19426

6155

4825

31.68%

24.84%

2022

22579

6439

4706

28.52%

20.84%

2023

24500

6771

4783

27.64%

19.52%Balanse

En rentebærende gjeld som har økt betraktelig, men som fremdeles er under kontroll. De kan betale den ned innen en akseptabel periode, og det ser ut som at de kun tar gjeld for videre vekst. personlig håper jeg de fokuserer mer på å få ned den rentebærende gjelden nå.

Ellers har equity hatt en kraftig vekst og de er i en veldig god likvid posisjon sammenlignet med de fleste andre år.


Rentebærende gjeld

Debt-to-EBITDA

Equity

Cash

2014

92

0.03

6283

971

2015

100

0.07

4706

881

2016

223

0.05

5068

546

2017

1456

0.29

5952

314

2018

1361

0.27

6418

297

2019

1208

0.23

6931

356

2020

1747

0.30

7406

323

2021

2786

0.45

8168

448

2022

18708

2.54

8292

414

2023

19567

2.50

17299

911Cash flow

Lite direkte vekst i drifta. Der 2023 også ble lavere enn tidligere år. Der 600 DKKm ekstra settes på inntektsskatt. De har investert sterkt de siste årene og har basert på dette fått lite igjen når det kommer til driften.

Generelt håper jeg dette vil se bedre ut i fremtiden.
årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

2014

3149

-777

-2898

-2320

2015

3337

-468

-2963

-2535

2016

3028

-603

-2868

-2650

2017

3251

-1619

-2990

-2864

2018

4361

-947

-3430

-3288

2019

4357

-591

-3714

-3398

2020

4759

-901

-3857

-3612

2021

5290

-2011

-3176

-3830

2022

5099

-11759

6591

-4041

2023

4226

-8957

5265

-4247Nøkkeltall

Her er nøkkeltall for de som er interesserte. Et betraktelig fall i 2023 på det meste.

Ettervært kommer det opp en sammenligning av aksjer vi har gått gjennom i google sheets dokumentet.ROA

ROE

D/E

EPS

2014

23.03%

38.04%

0.65

11.17

2015

8.31%

19.10%

1.30

4.2

2016

28.55%

62.02%

1.17

14.78

2017

31.51%

63.79%

1.02

17.88

2018

32.67%

59.91%

0.83

18.1

2019

30.42%

55.88%

0.84

18.18

2020

31.09%

56.67%

0.82

19.67

2021

30.46%

59.07%

0.94

22.63

2022

13.46%

56.75%

3.22

22.12

2023

9.93%

27.65%

1.78

22.2


Styrker i aksjen

Aksjonærvennlige

Stabil vekst

Inntekt drevet på flere eldre.

Godt oversiktlig presentasjon

Global spiller


Svakheter i aksjen

Lavt utbytte

Høy prising

Ingen reser på vekst.

Slitt med logistikkHva man må følge med på

Klarer de å øke markedsandelene sine?

Tilplasser Coloplast seg til en lavere drift ved behov

Holder de løftene om vekst og margin


Kort oppsummering

Coloplast vokser med indeksen, men er priset som at de skal vokse mye mer.

De har en produktportefølge som baserer seg på kronisk syke, som ofte gir inntekt over en lang periode.

De sitter i en god finansiell situasjon og har gjort mange interessante oppkjøp de siste årene.

Generelt tjener Coloplast godt på en eldre populasjon og de jobber hardt for å komme seg bedre inn i markeder som Kina.Markedsandeler

Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.
15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page