top of page

DSV aksjeanalyse: fallende topplinje, Er det faktisk godt nok?

Oppdatert: 5. apr.


DSV aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Hva gjør DSV

DSV er et dansk selskap som spesialiserer seg inn mot logistikk- og transporttjenester. Selskapet tilbyr et bredt spekter av løsninger som transport av gods via luft, sjø, vei og jernbane, samt lager og distribusjonstjenester.


DSV fokuserer på å levere effektive og pålitelige logistikkløsninger for kunder innen ulike bransjer. Selskapet tilbyr også spesialiserte tjenester som tollhåndtering, prosjekttransport og logistikkrådgivning.


Litt om finanser

Finansielt er ikke 2023 det beste året for DSV, men det er ikke veldig dårlig heller. De tjener greit med penger og gir ut smådryss i utbytte og mengder av tilbakekjøp av aksjen. De går aggresivt ut i q3 og sier at de forventer en EBIT på likt nivå som fjoråret, men opplever at markedet er soft og at ratene er på vei ned.


Statement

En betraktelig økning siden 2014, på topplinja, der de første tre kvartalene i 2023 alene mer enn dobler resultatet. Det skal dog siers at 2023 ikke går like godt som i 2022. DSV har gått ut og sagt en ebit på 17500 - 18500 skal klares, så det har gått litt nedover siden fjordåret.

Generelt ser selskapet sterkt ut, selv om marginene ville trukket litt tilbake.

For meg så ser dette regnskapet sterkt ut.


netto inntekter

Ebit

Resultat

Driftsmargin

EBIT margin

2014

48582

2624

1491

3.07%

5.40%

2015

50869

3050

2058

4.05%

6.00%

2016

67747

3475

1678

2.48%

5.13%

2017

74901

4878

3012

4.02%

6.51%

2018

79053

5450

3988

5.04%

6.89%

2019

94701

6654

3706

3.91%

7.03%

2020

115932

9520

4250

3.67%

8.21%

2021

182306

16223

11254

6.17%

8.90%

2022

235665

25204

17671

7.50%

10.69%

2023q1-q3

114257

13773

9470

8.29%

12.05%Balanse

Betraktelig økning i rentebærende gjeld og leasingkostnader.

Der ca 50% av gjelden er leasing. Dette fører til en økning i usikkerhet, der jeg anbefaler å følge med på trenden rundt dette.

Ellers er både Equity og likviditet økt med selskapet, og den høye EBITen fører til at gjelden teoretisk kan betales ned ganske fort.

Om man tar vekk leasingbiten, kan gjelden behandles i løpet av 1 år, om man tar med likviditeten.


Rentebærende gjeld med leasing

Total Gjeld

Equity

Totale eiendeler

Cash

2014

6291

17599

6081

23680

432

2015

4622

15884

11841

27725

4908

2016

10083

26989

13378

40367

1714

2017

6986

23579

14809

38388

1348

2018

7138

24280

14532

38812

1158

2019

20596

48238

49319

97557

2043

2020

21159

48953

47297

96250

4060

2021

36753

87117

74278

161395

8299

2022

38979

87304

71741

159045

10160

2023q1-q3

41065

80224

70449

150673

8596Cash flow

Kraftig økning i kontantstrømmen, der fokus på aksjeoppkjøp er hvordan dette fungerer.

Selv med denne mengden aksjeoppkjøp opplever man at den totale mengden aksjer har økt betraktelig siden 2014. Dette har skjedd grunnet sammenslåinger og aksjeoppkjøp.

Hovedsaklig er jeg svært fornøyd med kontantstrømmen i DSV.cash flow årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

Aksjekjøp/salg

2014

1919

-461

-1569

-270

-932

2015

3160

-431

1855

-283

3821

2016

1273

-4953

396

-327

228

2017

4664

-325

-4715

-342

-1275

2018

4301

-444

-4000

-380

-3773

2019

6879

1371

-7484

-423

-4248

2020

10276

-556

-6999

-588

-4223

2021

12202

420

-8680

-920

-17063

2022

26846

-966

-24245

-1320

-20313

2023q1-q3

14499

-1664

-14176

-1424

-9696Styrker

Gode finanser

Selv med en lavere EBITDA opplever jeg at gjeld og vekst i inntekt er svært gunnstig

God kontroll over cash flow

God historikk på oppkjøp

Godt diversifisert

Spredd over flere markeder innenfor transport

Aksjonærvennlige

Bruker masse penger på å kjøpe tilbake aksjer.

Gir også ut et minimalt utbytte.


Svakheter

lavt utbytte

Drivstoffsavhengig (mye investeringstvang i fremtiden?)
Hva man må følge med på

Fortsetter de med leasinga

Får de ned gjelda?

Ble 2022 toppåret? (er veksten over)


Kort gjennomggang

DSV driver med transport. Fly, bil og båt. De tjener gode penger, på topp og bunnlinja.

De er generelt aksjonærvennlige og bruker mye penger på tilbakekjøp av aksjer, men det er lite i form av utbytte. De har vokst ekstremt fort, og personlig gleder jeg meg til å se hvordan det går videre med dette selskapet.


NB. Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke har eierskap her...


6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page