top of page

Sparebank 1 SMN aksjeanalyse: Hvordan går det nå?

Oppdatert: 5. apr.


Sparebank 1 SMN aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Hva gjør Sparebank 1 SMN

Sparebank 1 SMN er en sparebank i Sparebank alliansen. De driver hovedsaklig med eiendomssalg, utlån og regnskap.

Med alliansen, får de delt kostnader på aksjeforvaltning og pensjon, mens de er deleier av selskaper som Fremtind, VIPPS og kredinor.


Alliansen hjelper til å ha en større kundebase i områder der lokalbanker i seg selv ikke har mulighet til å gå i dybden, der flere småbanker går sammen for å bygge kompetanse og kontrollere kostnader.


SMN tilhører midtnorge og møre og Romsdal, dette gir en skreddersydd eksponering mot spesielle landsdeler for de som ønsker dette.


De er veldig eksponert mot private kunder, som generelt har vært ganske sikkert.

De er villige til å hjelpe kundene som fører til at de har lave lånetap over tid.


Lån fra sektor

Litt om finanser

Renteinntektene har gått opp de siste par årene, og SMN viser at de har grei kontroll over områdene sine, de har en god inntekt, dog veksten er ikke kjapp. Det ser ut som at SMN gjør det ganske greit når det gjelder lånetap, men det anbefales at man husker at en rentenedgang kan føre til et fall av inntekt for selskapet.


Statement

en vekst på under 50% i sum av totale inntekter, og en lavere marginkontroll skuffer littegranne de siste par årene. resultatet har gått litt ned etter toppunktet i 2021.

Kvartalsvis net income

Jeg ser frem til q4 for å se om de forbedrer resultatet, men man kan se at det er vanskeligere å tjene penger nå med høyere rente enn tidligere.


Generelt må det sies at resultatet har hatt en grei vekst, og SMN har levert når det gjelder dette.


Sum Totale inntekter

EBIT

Resultat

2014

6610

4022

1782

2015

6170

3876

1406

2016

6348

4547

1681

2017

6758

4990

1828

2018

7160

5337

2090

2019

8310

6178

2563

2020

7860

6226

1978

2021

7981

6654

2902

2022

8534

5761

2785

2023q1-q3

9971

5133

2441Balanse

En dobling av bankinnskudd siden 2014, og en økning på ca 70% gir en indikasjon på at banken øker kontinuerlig, de har ikke klart å følge opp långivning, men ser ut til å ha god kontroll på økonomien.Deposits from and debt to customers

Gjeld

Equity

Assets

Gross loans før nedskrivning

2014

60680

113523

12524

126047

90578

2015

64090

118010

13904

131914

93974

2016

67168

121827

16253

138080

102325

2017

76476

135744

17510

153254

112071

2018

80615

142018

18686

160704

120473

2019

85917

146243

20419

166662

126277

2020

97529

166602

21310

187912

134648

2021

111286

175603

23242

198845

147301

2022

122010

198303

25009

223312

152629

2023q1-q3

138230

216100

27372

243472

168940


Cash flow

Kontantstrømmen er ganske vanskelig når det gjelder bank.

Men generelt baserer kontantstrømmen seg på utlån og innskudd, så i årene det er negativ kontantstrøm på driften skyldes dette som oftest en høyere mengde utlån enn innskudd.

De dekker dette da opp med å ta opp gjeld i Finansielle aktiviteter.

Det skal nevnes at SMN også betaler ut utbytte til kunder.

Generelt er veksten i innskudd positiv og indikerer at kundene blir i SMN.


A Net cash flow from operations

B) Net cash flow from investment

C) Net cash flow from financial activites

Utbytte

2014

1529

-261

-1385

-227

2015

-2349

-849

1792

-292

2016

-3384

-86

515

-292

2017

-1629

-546

5173

-390

2018

-3778

59

1289

-571

2019

4280

-1512

-2890

-661

2020

5348

-276

-3069

-647

2021

-1825

526

-212

-569

2022

-6837

-1788

8544

-970

2023q1-q3

5727

54

-5765

-840


Styrker i aksjen

Godt merkenavn lokalt

Gode utbytter

Sterk markedsposisjon

God kontroll økonomisk


Svakheter i aksjen

Lite vekst for lokale aksjer

Syklisk eksponering

Banksvakhet. Fall på eiendomsverdi på 20-25% kan skape store problemer.


Hva man må følge med på

LCR endringer

Rentemargin

Utbytte fremover

Eiendomssalg


Kjapp gjennomgang

Som en lokal sparebank er det lavere churn enn i for eksempel DNB, de opplever mer lokal tilhørighet og gir mer tilbake til samfunnet nær seg. Det er dog lite potensiale for vekst så lenge de ønsker å beholde denne strategien som gjør at for meg er sparebank SMN mer tenkt på som et rentepapir, som betaler årlig rente, med litt vekst knytta til dette.

Selskapet ser stabilt ut, og gir god eksponering mot midt-norge.
24 visninger0 kommentarer

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page