top of page

B2 Impact ASA: Pengeinnkreving i et vanskelig marked

B2 Impact ASA aksjeanalyse: Her skal jeg ta en titt på det norske selskapet B2 Impact, hva de driver med, økonomien i selskapet og se litt på om det er noen ting jeg anbefaler at dere ser dypere inn på om dere eier eller vurderer å eie dette selskapet

Hva gjør B2 Impact

Etter en titt på selskapet kan jeg se at dette er et “inkassoselskap” .

De står oppført med 3 hovedpunkter


Hente inn gjeld: Den typiske inkassobiten, her er B2 i kontakt med forbruker/selskap som har gjeldskrav å forsøker å hente gjelden de har. Det er typisk to metoder for hvordan dette gjøres Villige betalere og Uvillige betalere.

For villige betalere setter de opp avtaler for nedbetaling og prosessen er rolig og basert på behov for B2 og forbrukers evne til å betale ned gjeld.

For Uvillige betalere går man typisk gjennom advokater og rettsvesen for å hente inn penger på alternative måter som for eksempel lønnstrekk.

Gjeldsoppkjøp: Her er B2 i kontakt med finansielle institusjoner og kjøper opp NPL lån (Lån som ikke betales). Dette er gjeld som blir kjøpt på rabatt og frigjør likviditet for de finansielle institusjonene. Mens B2 da tar risikoen på at kunden vil betale gjelden. 


Tredjeparts gjeldsinnhenting: Her henter de inn penger direkte for institusjonene, som fører til at de ikke eier gjelden selv, dette senker likviditetsrisikoen for B2 betraktelig og foregår i land som Finland, Sverige og Spania.

Svakheten er da at gevinsten typisk blir lavere, men med en lavere likviditetsrisiko gir det en sikrere gevinst.Strategi

B2 har fokus på Europa og driver per nå med 2 forskjellige markeder.

Usikret gjeld og sikret gjeld. Den sikrede gjelden forholder seg i vest og sør europa, dere kan se mer om dette i bilde nedenfor.

markedsområder for B2 Impact

De vil også ha mer fokus på hovedmarkedene sine fremover, dette er noe de har jobbet med over tid og har gått fra å ha marked i 23 forskjellige land til nå 17 land. Per dags dato investerer de i  10-12 markeder og jobber videre med hovedmarkedene sine.


De har et sterkt fokus på kapitaldisiplin, som har gitt de muligheten til å betale tilbake en del av egen gjeld, men sier nå at de skal gå litt mer aggresivt til verk og i 2023 kjøpte de over 27% mer i gjeldskrav enn året 2022. De skal fremdeles være forsiktige, men øker sakte men sikkert portefølgen sin.


Litt om finanser


Etter en gjennomgang av økonomien til B2 Impact kan man se at topplinjen går opp, mens bunnlinjen går ned.

Dette kommer av flere grunner, men hovedgrunnen stammer fra margin og renter.

Selv om B2 har nedbetalt en del gjeld de siste årene er det fremdeles en ganske kraftig økning i rente som fører til at store deler av marginen deres blir borte i rente. (per dags dato ca 25% basert på resultatet) 


I Q4 ble det tatt frem som dere ser i bildet nedenfor at de ser for seg at portefølgeinntektene skal gå opp og renta skal starte å gå ned. Dette fører da til en bedring i margin over tid.

Oversikt over b2 impacts forventninger av rente og inntekt

For å ta tak i noe konsist, er det en refinansiering av et bond på bond 5, som er på 200 mill Euro på 6.35% margn til et 100 m euro bond på 5% margin.

Dette fører til videre kontrollering av kostnader og gir indikasjoner på at B2 står stødigere enn på lenge.


Statement

En kraftig vekst siden 2014 til 2023 gir en indikasjon på hva slags reise dette har vært for flere av investorene som har vært med. De har økt inntekten med 10* og forbedret resultatet betraktelig. Topp punktet for selskapet ble nådd i 2018, der bunnlinjen nådde nye toppnivåer.

Man skal ikke se bort i fra topplinjen som har fortsatt veksten og kan gi gode indikasjoner på hvor selskapet er om et par år, om de får kontroll over rentekostnadene sine. Med endringene i bond er de allerede godt på vei og 2024 kan se sterkt ut om indikasjonene til B2 stemmer overens med hva som skjer i markedet videre.INNTEKT

EBIT

EBT

RESULTAT

EBIT margin

Driftsmargin

2014

511

91

71

52

17.91%

10.20%

2015

1076

377

243

198

35.05%

18.41%

2016

1396

516

227

227

36.94%

16.29%

2017

2013

984

648

648

48.90%

32.18%

2018

2537

1378

808

649

54.31%

25.57%

2019

2713

959

165

107

35.33%

3.95%

2020

2765

1224

411

309

44.27%

11.18%

2021

2344

1308

742

573

55.80%

24.45%

2022

3477

1029

421

326

29.59%

9.38%

2023

4129

1578

468

363

38.22%

8.79%Balanse

Når jeg tar en titt på gjelden og eiendelsoppsettet til selskapet er ikke dette et selskap jeg føler gir en del sikkerhet.

Med høy gjeldsandel sammenlignet med eiendeler. Dette er noe de har forbedret over tid og skryter av i presentasjonen av at de er en av de beste i bransjen på dette per dags dato.

Generelt føler jeg at de har alt for høy rentebærende gjeld og at det øker risikoen i aksjen betraktelig. Spesielt når jeg sammenligner med låneportefølgen deres.


En 10% margin er alt for lav for meg (Tar ikke med likviditeten i cash) og jeg håper at de fortsatt vil jobbe for å forbedre dette. (verdien på låneportefølger kan fort forandre seg om lånene ikke blir betalt og de bare blir stående.

Dette er en risiko man må se på med selskapet og ser ut til å være et generelt problem i en slik kapitaltutsatt bransje.

Jeg ser for meg at q1 2024 vil se en del bedre ut, selv om noe likviditeten blir borte når Bond 5 blir kjøpt ut.
Total gjeld (rente)

Gjeld

Total Assets

Debt-to-EBITDA Ratio

Cash

Loan portfolio

2014

1213

1588

2960

13.26

294


2015

2526

3036

4708

6.70

765


2016

3218

3724

6149

6.24

218


2017

6728

7649

10797

6.84

452


2018

10769

11818

16174

7.82

398


2019

11638

12705

16942

12.14

356


2020

11269

12450

17169

9.21

423


2021

9225

10322

15315

7.05

376


2022

10217

11283

16499

9.93

1176

11181

2023

10440

11740

17329

6.62

1404

11542
Cash flow

En betraktelig vekst på driften fører til at B2 ser mye mer økonomisk forsvarlig ut enn noe annet sted. Her viser de frem hvor mye verdi de klarer å hente ut av portefølgene sine og at de virkelig har noe å komme med økonomisk.

Du kan se at gjeldsopptakenesluttet i 2020 og at de sagte men sikkert har fokusert på å rydde i balansen.

De gir lave utbytter basert på drifta og har i 2022 og 2023 vist betraktelig styrke om du sammenligner med Intrum.

Det kan nevnes at q4 var veldig sterkt når det kom til sikrede lån og jeg er veldig interessert i hvordan dette går fremover.


cash flow årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

2014

210

-1155

1108


2015

591

-1388

1233


2016

908

-2819

1400


2017

1289

-4270

3064

-55

2018

2291

-6274

3986

-122

2019

2872

-3624

674

-184

2020

3193

-1760

-1489


2021

3505

-1155

-2385

-61

2022

3142

-1900

-392

-168

2023

4290

-2139

-2077

-77Nøkkeltall

Basert på gjennomgangen av finansene skal vi se en bedring av Detb-to-ebit ratio ettervært som mer gjeld blir nedbetalt, en bedring i D/E og en forbedret driftsmargin.

Som fører til litt sterkere nøkkeltall i enkelte områder for aksjen.ROA

ROE

D/E

Debt-to-EBIT Ratio

Driftsmargin

2014

1.76%

3.80%

1.16

13.26

10.20%

2015

4.21%

11.85%

1.82

6.70

18.41%

2016

3.70%

9.38%

1.54

6.24

16.29%

2017

6.00%

20.57%

2.43

6.84

32.18%

2018

4.01%

14.89%

2.71

7.82

25.57%

2019

0.63%

2.53%

3.00

12.14

3.95%

2020

1.80%

6.55%

2.64

9.21

11.18%

2021

3.74%

11.48%

2.07

7.05

24.45%

2022

1.98%

6.25%

2.16

9.93

9.38%

2023

2.09%

6.49%

2.10

6.62

8.79%


Styrker i aksjen

God cashflow - de viser over tid at de får inn masse penger

Potensiale for godt utbytte - de har i en lengre periode betalt ut lave summer i utbytte, noe som kan forbedres når de får bedre gjeldskontroll

Potensiale for vekst på bunnlinja - med en marginskvis som stammer fra rente opplever B2 forbedringspotensiale på grunn av gjeldskontrollen de har gått inn mot.Svakheter i aksjen

Innkreving står mot risiko - det er risiko i gjeld som ikke blir betalt.

Moralitet - mange mener det selskapet driver med er moralsk ukorrekt

Har tidligere hatt problemer med gjeld (2019-2020)

Investorer ser lite interesserte ut i b2, med en PE på rundt 8 viser det at det er lite forventninger til aksjen

Dårlig balanse. For meg føler jeg det er alt for høy rentebærende gjeld basert på portefølge.Hva man må følge med på

Hva skjer med hovedmarkedene til B2 impact

Hvordan ser q2-q3 ut basert på renten.

Opprettholder de den positive inntekten på topplinjen

Fortsetter de med å være disiplinerteKort oppsummering

Så i denne akseanalysen av B2 impact kan vi si at det er et selskap i en lite likt sektor innenfor finans. De koser seg med et sterkt driftsresultat, men resultatet og balansen er ikke like sterke.

De har økt inntekten betraktelig siden 2014, men har økt gjeldsgraden med dette.

Per dags dato kan jeg se at B2 er ganske avhengig av renten, og av 4000 M nok går over 1000 Mnok til rente alene. Om de får kontroll over dette, skaper det store positive drivere inn mot utbytte (som allerede er på 8%) og veskt i verdi ettersomforventningene allerede er lave.


Jeg anbefaler å sammenligne de med selskaper som Intrum som tilhører sverige (lindorff) og at dersom man er ute etter en aksje med litt risiko mot gjeld, der du mener at vi har nådd makspunktet i renta og det bare er rake veien ned. Kan man argumentere for at B2 Impact er et godt kjøp.


Per dags dato har jeg ingen eierskap i b2 Holding, men etter en dypere gjennomgang for denne artikkelen føler jeg B2 har gått fra et selskap jeg ikke ønsker, til et selskap jeg kan vurdere kjøp i.41 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 comentario

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Invitado
05 abr
Obtuvo 5 de 5 estrellas.

God analyse og gjennomgang som vanlig, takk!

Me gusta
bottom of page