top of page

Protector forsikring Aksjeanalyse: De som våger vinner?

Protector forsikring aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Jeg eier en liten del av Protector forsikring


Hva gjør Protector?

Angriperen er det de foretrekker å bli sett på, eller kanskje utfordreren. Dette er noe som har hengt igjen en stund. Protektor forsikring driver med forsikringer og har en lignende produktmiks som Tryg.


Der de har en klar fokus på kundetilfredshet. Eieren virker til å være oppegående og de står sterkere og sterkere i det nordiske segmentet nå enn noen gang.

Generelt sprer de seg over helt vanlige forsikringstyper som knyttes til Bil, helse og sikkerhet, bedrift og boligselgerforsikring.Strategi

Det er her jeg mener Protector er mest interessant, for mens de norske forsikringsselskapene ikke tør å gå ut av komforsonen, har Protektor en vilje som går inn mot å utfordre verden.

De er knytta til england og jobber videre med vekst. De er ikke fornøyd med markedene de er oppført i og er ikke redde for å gå videre. Altså et muligens globalt firma som tjener penger og gir utbytter.


De ser nå inn mot et marked i Frankrike og er absolutt et selskap man må holde et øye på.

Deres foretningside baserer seg å bygge unike kontakter, der de har gode kostnadseffektive løsninger og blir sett på som best i klassen.

Basert på erfaring ovenfor kan dette se ut til å være noe de per dags dato klarer ganske godt.


Litt om finanser

Etter et par røffe år, har protektor kommet seg opp til å bli et selskap som tjener penger. De har triplet fått til en god vekst uten å skape noen seriøse gjeldsproblemer og har ofte likviditet nok til å dele ut til oss investorer.

Faresignaler man kan se er at de i enkelte år gjør det betraktelig dårligere, og for eksempel i år har ikke Norge overbevist i loss ratio


Protector fokuserer på å bygge opp en kraftig balanse

Og får også inn en del renteinnteker.


Statement

Kort fortalt kan man si at inntekten har gått fort opp. Her snakker vi mer enn en 3 dobling på 3 år og en god overbevisning om at de har noe å gi.

Om dere legger merke til 2018 og 2019 er dette problemårene, men deres videre fokus på billige produkter har sørget for gode marginer og gode resultater over en lengre periode.

2023 vises i 000 000 kroner.Inntekt (total)

Resultat

Driftsmargin

2014

2611299

358780

13.74%

2015

3147655

481729

15.30%

2016

3749633

452681

12.07%

2017

4224998

476717

11.28%

2018

4119810

-20731

-0.50%

2019

5137193

-76079

-1.48%

2020

6244761

884860

14.17%

2021

6624401

1164682

17.58%

2022

7018029

842788

12.01%

2023

10713.5

1509.3

14.09%


Balanse

Etter en betraktelig heving i rentebærende gjeld har de i løpet av de siste få årene jobbet med å få ned gjelden litt, Dette taler som positivt, selv om personlig ønsker jeg at de skal ta vekk mer, ellers har de bygd opp eiendelene sine betraktelig og har en kjempesaftig obligasjonsportefølge som gir en god sikkerhet i bakhånd.

For meg opplever jeg forsikringsselskaper litt som rentepapirfond, med det er kanskje bare jeg som er litt rar her.Rentebærende gjeld

Gjeld

Equity

Total Assets

Obligasjoner +

erstatningsavsetning

2014

148125

4961295

991433

5952728

3754657

Cash f

2015

148125

6161473

1574392

7735865

5362463

3858422

2016

645875

6589830

2268200

8858030

5224987

4557233

2017

1243285

9680864

2591263

12272127

7519860

6084658

2018

1243285

10798980

2033073

12832053

6386593

5997399

2019

1243285

12722870

2019335

14742205

6773506

7127697

2020

1473035

13719778

3030473

16750251

8574739

7788403

2021

1384664

15664146

3582130

19246276

9179328

8404103

2022

1244711

16504643

3444732

19949375

10832101

8127700

2023

1244.7

15302.3

3822.7

19125

13896.5

9118.7


Cash flow

Her ser du svakhetene i driften, med flere negative år. Men med sterke år som dekker opp for de svake fører det til at selskapet har en positiv vekst, noe som kan bli sett på balansen.


Føler det er svært viktig å være klar over cash flowen her da, siden den på ingen måte ser gjevn ut på bunnlinja der cashflowen direkte går til betaling av verdipapirer.


cash flow årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

2014

623911

-11720

-156205

-144524

2015

-423170

233585

-176469

-165170

2016

297782

-13955

281104

-193850

2017

-640518

-25137

347247

-193825

2018

684882

-39040

-320453

0

2019

1412548

-47797

-66616

0

2020

-41733

-15804

168085

0

2021

969945

-52815

-809524

-659536

2022

-121377

-43754

-1153881

-947280

2023

467.3

-37.6

-892

-823.9Nøkkeltall

En gjennomgang av nøkkeltall for ProtectorDebt-to-EBIT Ratio

ROE

ROA

CR brutto

Solvensmargin

Driftsmargin

EBIT margin

2014

0.49

36.19%

6.03%

84.5


13.74%

12.79%

2015

0.54

30.60%

6.23%

88.7


15.30%

9.70%

2016

9.27

19.96%

5.11%

97

163

12.07%

2.14%

2017

6.26

18.40%

3.88%

93.1

199

11.28%

5.22%

2018

27.47

-1.02%

-0.16%

101.7

175

-0.50%

1.09%

2019

-7.63

-3.77%

-0.52%

102.8

168

-1.48%

-3.26%

2020

5.97

29.20%

5.28%

92.5

190

14.17%

4.58%

2021

2.33

32.51%

6.05%

88.5

206

17.58%

10.34%

2022

2.08

24.47%

4.22%

89.2

195

12.01%

9.17%

2023

1.15

39.48%

7.89%

88.5

187

14.09%

11.51%Styrker i aksjen

Nytt forsikringsselskap reklamerer for lavere kostnader enn konkurenter som IF og Tryg.

Villige til å gå utenfor komforsonen (england, frankrike etc)

God kunderelasjon

Gode utbytter

Historisk god vekst.


Svakheter i aksjen

Høyere markedsrisiko i investeringsportefølgen

større mengde bedriftskunder gir større svingninger

Muligens svakere forsikringsplan ettersom CR ofte er høy. (indikerer at de gir ut mer premie enn andre selskap)

Sterkere krone vil gjøre England, rentepapir (Jeg har ikke sjekket valuta for rentepapirer) og Finland svakere enn dags dato.


Hva man må følge med på

CR ratio på protector og konkurenter. Dere kan bruke dette til å se hvor står konkuranse det er om kundene.

Aggresiv konkuranse (tryg har aktivt gått ut og sagt at de skal være mer aggresive mot bedriftssegmentene)

Lavere rente - store mengder rentepapirer gjør at Protector opplever en positiv stilling basert på nåværende rente.


Kort oppsummering

Protector forsikring er et vekst basert forsikringsselskap som fokuserer på relasjonen til sine kunder.

De har vokst ganske mye og gir noe helt annet enn de andre skandinaviske forsikringsselskapene tilbyr i henhold til potensiale.

Dette er en mer risikovillig aksje som gir eksponering mot rentepapirer og et av de få områdene man må betale for uansett økonomisk klima.

De tjener normalt sett penger, og store deler av cashflowen har blitt brukt på å øke rente papirene.

De gir i perioder kvartalsvis utbytte, men dette vil avhenge av solvensmarginen samt hvilken muligheter protector ser for vekst.


i Q3 avbrøt protector utbytte, ettersom de mente de kunne bruke pengene bedre.


Generelt sett står jeg positivt til mot Protector, men det er litt risiko inn mot rentepapirene, samt at konkurentene deres spesialiserer seg inn mot enkeltområdene. Som kan gi en edge over tid.Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.


41 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page