top of page

Castellum aksjeanalyse: Gjeld investeringer og annen god stemning

Oppdatert: 5. apr.

Castellum aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Litt om Castellum:

Castellum er et stort eiendomsselskap i Sverige som er godt spredd over flere segmenter. De har vært flinke til å heve eiendomsverdien og har over de siste par åra opplevd at disse verdiene ikke lenger samsvarer med nåværende rente.

De har største delen av portefølgen i Sverige, men har også noe satt opp i Danmark, Finland og eksponering mot Norge, med deres eierskap i Entra.


Den kraftige gjelden de har har ført til en stor økning av aksjer, ettersom de måtte hente penger for å bedre likviditeten og gjeldsgraden. Dette ble gjort i Q2 2023 der de gikk fra 345 mill aksjer til 555.

Castellum har flere kjente leieboere:


Hentet fra q3 presentasjonen til castellum

Litt om finanser

Castellum har fått ned gjeldsproblemet sitt, men har fremdeles litt igjen å gå på.

Fra Q3 presentasjonen. Hva slags gjeldsinformasjon.

De neste to årene vil det være en stor endring i gjeldsforholdene ettersom nesten halvparten av bondene (lavest renter) må reforhandles. Dette kan øke renten betraktelig.


De kuttet utbytte for 2023, som jeg ser på som en positiv ting. Dette førte til at de har fått mye bedre kontroll over økonomien, det er alltid positivt at selskap reagerer fremfor å dra seg selv dypere inn i søla.Statement

Generelt ser statement ut til å være helt grei, en god vekst. God driftsmargin, og du kan se på deffered tax opp og nedskrivningsverdier.

Personlig føler jeg at det blir mye støy med opp og nedskrivning, men det man må følge med på er renta.

Fra net income i 2023 på 4939 trekkes hele 1614 i rente fra Operations i cash flow. Dette er en ganske kraftig mengde og kan gi indikasjoner på hva en økning i bondsrenter kan medføre til.
Rental Income

Net income

Vanlig Resultat

Deferred tax

Driftsmargin

2014

3318

2222

1211

88

43.37%

2015

3299

2225

2881

-687

45.92%

2016

4533

3036

4972

-727

41.43%

2017

5182

3577

5876

-1340

46.87%

2018

5577

3945

7453

-793

51.60%

2019

5821

4113

5650

-950

51.21%

2020

6004

4335

5615

-1166

50.60%

2021

6353

4346

11828

132

66.54%

2022

8996

5838

1750

-472

39.64%

2023 q1-q3

7388

4939

-5281

1269

19.48%


Balanse

En tripling av rentebærende gjeld har gitt nesten 3 gangern i net income, de har ikke klart å levere basert på investeringer fra min side (Men det er fremdeles en del prosjekter som ikke tjener enda).


Eiendomsverdien har økt betraktelig, men de har ikke klart å opprettholde yielden. Dette viser litt av svakheten i svenske eiendomsaksjer, der det ser ut til at eiendom har vært ganske høyt priset.
Rentebærende Gjeld

Gjeld

Equity

Assets

Eiendom verdi

2014

18446

24439

13649

38088

37599

2015

20396

26884

15768

42652

41818

2016

38467

49079

29234

78313

70757

2017

38266

49976

33736

83712

81078

2018

40358

52391

39749

92140

89168

2019

40826

55208

43777

98985

95168

2020

45720

61673

48243

109916

103042

2021

70829

93995

83637

177632

153146

2022

76849

100748

78983

179731

153563

2023 q1-q3

65687

86585

83406

169991

144709Cash flow

Her kan dere se en litt ugjevn men sterk drift på operations, med høye investeringer og finansielle kostnader. Mye penger blir brukt på vekst og mye har gått tilbake til investorer.

Svakheter kommer frem når du sammenligner investeringer og gjeldsopptak. Generelt oppleves det at LTV bare ble bygd høyere og høyere. Dette er basert på den lave renta som igjen førte til den situasjonen de er i nå og kom i i 2022.cash flow årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

Aksjekjøp/salg

2014

1390

319

-1732

-697


2015

1507

-2711

1196

-754


2016

2260

-12561

10519

-804

6190

2017

2243

-693

-1604

-1366


2018

2485

-2883

438

-1448


2019

3536

-1965

-1641

-1667


2020

2944

-6508

3552

-1776

-28

2021

2603

-13972

12405

-1888

-1038

2022

4300

-3356

-1332

-1872

-2752

2023 q1-q3

2259

1146

-2909

-624

9999Nøkkeltall fra årsoppgaver

Generelt er LTV i en nedadgående trend sammen med ICR. Er eiendomsportefølgen satt ned nok? Hvor kommer renta på til neste år?

Generelt føler jeg nøkkeltalla her er innafor, med unntak av ICR som kan skape litt krøll fremover.


Interest rate

Occupancy

Yield

LTV

ICR

2014

3,3%

88.7%

6,9

49%

3.18

2015

3%

90.3%

6,5

50%

3.51

2016

2,7%

91,3%

5.8

50%

3.48

2017

2,4%

90,9%

5.5

47%

3.86

2018

2%

93,2%

5.3%

45%

4.54

2019

2%

92,6%

5.1%

43%

5.02

2020

1,9%

93.1%

5.0%

44%

5.3

2021

1,8%

93.4%

4.7%

39,2%

5.17

2022

2.6%

93.40%

5%

42%

3.9 (2,9 q4)

2023 q1-q3

2,9%

92.6%


37.8%

3.6
Styrker i aksjen

God renteinntekt

Stort selskap, med sterke eiere

Reagerer når de behøver.

Varierende leietakere. (fra statlig til kontor og retail)Svakheter i aksjen

Høy gjeld

Lav ICR

Manglende sikring har ført til ugunstig oppdeling av aksjer

Mye gjeld må reforhandles


Hva man burde følge med på

Reforhandling av gjeld

Nedskrivning av eiendom mot rentebærende gjeld.

Kredittrating - lavere rating mindre gunstige betingelser.Kjapp gjennomgang: Med pengehentinga i q2 har det vært lite effektiv vekst i aksjen på bunnlinja, og de har vært litt for aggressive med rentebærende gjeld, og villigheten til å gå inn i dyr eiendom.

Hadde de henta pengene i gunstigere klima ville de fått mye høyere pris på aksjene og vært mye gunstigere for selskapet.

Økonomisk gjør de det ok nå, og jeg føler det er positivt at de kutta utbytte.

Jeg skulle gjerne se at de betalte ned mer rentebærende gjeld i en periode, selv om nå renta ser ut til å være på vei ned.


Vær oppmerksom på at det må en del reforhandlinger i gjelden til som kan senke ICR videre.
12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page