top of page

Aksjeanalyse Dedicare AB - Et svenskt utleieselskap

Dedicare Aksjeanalyse:

I denne aksjeanalysen skal jeg gå gjennom Dedicares økonomi, strategi, hva de gjør og noen tanker på hvor de er i framtiden, der vi går gjennom ting man må se etter, styrker og svakheter, samt hvor mye utbytte Dedicare gir ut.


Hva gjør Dedicare

Dedicare sin drift går ut på rekruttering og bemanning innenfor helsesektoren, livsvitenskap, sosialtjenester og førskoletjenester. I Norge, Sverige, Danmark og Finland. De jobber med å forbedre sin eksponering inn mot Storbrittania som det neste vekstområde.

Dette betyr at de har leger, sykepleiere, sosialarbeidere, barnehagearbeidere og psykologer i sin portefølge av arbeidere.

De er eksponert mot både privat og offentlig sektor og sørger for at helsesektoren får bedre betalt, samt de gir småkommuner muligheten til å få inn ansatte som kan følge opp deres helsesektor i norge.


Et eksempel på dette er Moskenes kommune som nylig gikk konkurs, der det nevnes at det A er vanskelig å få tak i relevant personell, B det personellet de ansetter i leie er for kostbart.

Jeg har ikke bekreftet om Moskenes har leid fra Dedicare*


Så kort fortalt de driver med rekruttering og bemanning av kvalifisert personell innenfor flere segmenter

Samt tilbyr spesialtjenester inn mot helse, omsorg og utvikling


Dedicares Strategi

I denne aksjeanalysen har jeg også sett at Dedicares strategi kan settes inn i 5 fokusområder

 • Attraktiv arbeidsgiver: de forsøker å være den beste arbeidsgiveren innen sine fokusområder, der de har fokus påkvalitet, utvikling og beholde sine beste arbeidere.

 • Attraktiv kunde: de ønsker å være førstevalget for konsulenter og kandidater ved å tilby et bredt utvalg av oppdrag og konkurransedyktige betingelser.

 • Marked og Tjenesteutvikling: Aktivt jobbe med å bygge nye kundesegmenter, komme inn i nye geografiske områder og jobbkategorier i helsetjenesten

 • Operasjonell Effektivitet: kontinuerlig fokus på å ha kostnad nede og ha gode skalerbare løsninger.

 • Kunde og Samfunnsnytte: Ved å bygge en spisskompetanse hjelper dedicare med å tilby ferdigheter innen helsevesen og sørger for et mer bærekraftig helsevesen spesielt inn mot mindre kommuner det er vanskelig å få arbeidskraft.
Litt om finanser

Generelt kan jeg se at Dedicare har hatt en god vekst siden de kom på børs. Jeg har kun hentet data tilbake til 2016*.

Deres økonomi forbedret seg spesielt fra 2020 --> 2023 men har nå i q1 2024 møtt ganske kraftig motstand i veksten. EPS falt med 50 %, med bakgrunn i stor konkuranse i Norge, mens Sverige og Danmark opplevde en del kontrakts begrensninger som har ført til store nedganger i inntekt i q1.

Jeg kan også se at de er ganske avhengige av enkelte kunder.

For eksempel står større byer og områder for ganske store deler av inntekten til Dedicare, så på dette område virker de lite diversifiserte.


Generelt sett har det vært en god vekst økonomisk siden 2016, med en q1 i 2024 som ikke indikerer en lett videre vekst.


Statement

Med en topplinjevekst på over 3* har Dedicare vist at de har klart å øke salget sitt betraktelig, de har også klart å opprettholde bunnlinjen til en viss grad, men en lavere margin viser at det å bli større koster litt.

Med en margin som varierer fra 10 - 2% er det en større usikkerhet inn i bilde, spesielt når man kan se trenden siden 2016.

Jeg føler marginene er svake og håper dette er noe de vil ta tak i fremover.

Bunnlinjen har doblet seg siden 2016, men starten av året ga ingen god indikasjon på at 2024 vil være lite sterkt, dette førte til at selskapet har falt ganske mye i verdi.

Med unntak av q1 og generelt lave marginer, mener jeg Statement står greit til.Netto inntekt

EBIT

Resultat

Driftsmargin

EBIT margin

2016

650.1

69.5

52.9

8.14%

10.69%

2017

785.2

77.4

60.1

7.65%

9.86%

2018

812

50.2

38.2

4.71%

6.19%

2019

776

35.3

26.4

3.41%

4.55%

2020

885.2

43.8

36.1

4.07%

4.95%

2021

1249.9

87.8

65.6

5.25%

7.02%

2022

1788.6

135.9

101.3

5.66%

7.60%

2023

1994.1

148.4

110.4

5.54%

7.44%

2024q1

431.5

15.1

10.5

2.43%

3.50%


Balanse


De står i en god likvid posisjon når det kommer til likvide penger, med 200 mill, så står Dedicare klare til å kunne betale ned all gjeld, videre investering eller står ganske sikkert på bakken og kan oppleve motgang i en periode. I 2023 ga de ut 53 mill i utbytte, så det er en del i banken her.

Gjelden ligger rundt 80-100 millioner og kan lett håndteres som nevnt.

Per nå så står Dedicare med en verdi på 564 mill sek, noe som er ca 40% høyere enn assetverdien.

Jeg syntes balansen ser helt grei ut, dette er et typisk selskap med lav asset verdi, og det er likviditeten som drar opp dette. Generelt lav gjeld og god kontroll.Gjeld

Equity

Total Assets

Cash

Rentebærende Gjeld eller Leasing

2016

110.6

121.7

232.3

83.7

0

2017

123.6

109.5

233.0

93.7

0

2018

113.4

102.4

215.8

58.2

0

2019

146.1

93.1

239.2

62.7

14.6

2020

249.2

135.4

384.6

100.3

40.9

2021

319.4

178.5

497.9

132.4

33.5

2022

480.1

262.6

742.7

142.8

116

2023

417.4

309.9

727.3

187.1

88

2024

370.7

356.2

726.9

202.3

?Cash flow

En god vekst i drifta indikerer a kommer inn i systemet. Selv i svake kvartaler kan du se at pengene strømmer inn, de har tatt opp gjeld for vekst og det ser ut til å ha godt for dem.

Cash flowen ser sterk ut og jeg har ingen ting jeg ønsker å klage på her!Drifta

Investeringer

Finanser

Utbytte

2016

35.2

-0.6

-36

-36

2017

82.2

-0.3

-71

-72.4

2018

18.6

-4.6

-49.6

-45.3

2019

46.9

-1.7

-41.1

-36.2

2020

40.1

-26.5

25.8

0

2021

69.6

-2.3

-36.7

-23.5

2022

105.3

-68.6

-30.1

-38.1

2023

145.4

-9.6

-81.8

-57.4

2024 Q1

21.6

-0.9

-6.1

0Styrker i aksjen

 • Erfaring og rykte: Generelt har dedicare et godt rykte og i norge har de blitt målt til å være norges beste arbeidsgiver

 • Diversifiserte: De er spredd inn i 4 spekter i norge som alle går inn mot helse eller omsorg på et plan. Det er alltid stort behov for førskolelærere (basert på finn.no) eller sykepleiere og leger rundt om.

 • Høy kundetilfredshet: Kunder er godt fornøyd og 98 % av Dedicares kunder har indikert at de gjerne skal bruke Dedicare i fremtiden.

 • Høye utbytter: Dedicare gir et årlig utbytte i april/mai perioden som typisk er på 4-6%Svakheter i aksjen

 • Veldig avhengige av offentlige kontrakter: Dedicare er i en posisjon der de kan tape kontrakter som kan føre til svakheter i inntakten.

 • Politisk uønsket: Flere land ønsker politisk å fjerne vikariat, så dette er et selskap som opplever en del politikere som ønsker at de ikke skal være der.

 • Kvalifisert personal: Dersom det kommer konkurenter kan de miste relevant personalie og skape vanskeligheter

 • Q1 2024: Selv om Dedicare sier at et råttent marked ikke har noe å si på inntekta, opplever de usikkerhet knyttet til nye kontrakter og manglende utleie pga konkuranse, nye budsjett etc.Hva man må følge med på

Politisk risiko: Mer negativitet fra politikerne kan skape vanskeligheter for videre vekst i nordiske land. Budsjettendringer og syn på flere faste ansatte (som skjer i Sverige akkurat nå)

Vinner ikke nye kontrakter: Den siste tiden har Dedicare hatt vanskeligheter med å vinne kontrakter med de større områdene (se bilde ovenfor) og dette er noe som må følges med på.

Fremtidig inntekt: Med en P/E på 5-6 er ikke selskapet i seg selv veldig dyrt, men om bunnlinja fortsetter som den er og EPS er på 1 krone (eller mindre) vil prisen på selskapet fort nå 10-15 i P/E. Så om selskapet fortsetter å levere som de gjør, er de faktisk ikke billige.Kort oppsummering

Et selskap som nylig har møtt motstand etter en betraktelig vekst i en periode som har vært tung for mange andre selskaper.

De har vist at høye renter ikke har noe å si når de leverer ansatte til offentlig sektor og noen private sektorer. De er i områder man alltid trenger ansatte nesten uansett teknologiske fremskritt og har stått stødig i nåværende situasjon. De er i en politisk usikker situasjon når selskapet er basert på vikariat, men tjener penger uansett. Jeg syntes det er vanskelig å vite hvor de er om 1-2 år, men om de får til videre vekst i Storbritania kan dette føre til uventede oppsving.

Generelt føler jeg selskapet står litt svakt, de har en foretningsmodell som er lett og etterligne og med konkuransefortrinn som den beste arbeidsgiveren, kan fort endres med dårlig ledelse.


Jeg vil si at basert på hvordan 2024 går, ser Dedicare ut til å være i en vanskelig situasjon når det kommer til verdi og jeg føler at de per nå ikke er verdt mer enn nåværende pris og at det selv er risiko i den prisen.Håper dere har likt analysen min av Dedicare!


Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.


2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Thule Group aksjeanalyse : Med fokus på kvalitet

Thule group aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden. Hva gjør Thule Group Thule er et selskap d

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page