top of page

Tokmanni aksjeanalyse: med et hav av faste kostnader


Tokmanni aksjeanalyse: med et hav av faste kostnader

I denne aksjeanalysen retter jeg et fokus mot Tokmanni, et finskt selskap som selger billigvarer innad flere forskjellige segmenter. De har typiske segmenter som leker, bilutstyr, dyremat, kjøkkenutstyr mm.

Generelt minner mye av det de lever på er produktmiksen til Europris, noe som samsvarer med det at de kjører oppkjøp sammen for å få ned prisen på produktmiksen.

Så hva skal vi se på? Vi skal ta en runde på Tokmannis økonomiske sitassjon, se om de holder hodet sitt over vannet med sine faste kostnader. Litt om deres strategi. Deres nyeste oppkjøp og litt om styrker, svakheter og hva man skal følge på med i aksjen.Strategi


Tokmanni har som må å ha et butikknettverk på over 360 butikker i det nordiske landskapet innen slutten av 2025, mens i 2024 skal de jobbe med å etablere 14 butikker totalt (4 i Danmark, 6 i Sverige og 4 i Finland).

De har et økonomisk mål om å nå 150 mill Euro innen slutten av perioden (er 98,8 2023) og dette skal de få til med:

 • Veldig brede varelager (flere produkter/produktområder i butikk)

 • Lave priser

 • Vennlig og kunnskapsrik hjelp

 • Kjappe og gode kjøpserfaringer

 • Ved å ha effektive kjøpsmetoder

 • Effektive transport/frakt metoder

 • Gode digitale løsninger.


Kort sagt kan man si at de ønsker at envær type kunde kan komme inn for å kjøpe nesten hva som helst (få kunden inn i butikken) for å få mersalg, god erfaring og at kunden kommer tilbake igjen senere.


"Veksthormonene"

 • Øke antall butikker

 • Øke b2b salg

 • Oppkjøp som Dollarstore

 • Utvikle og utvide Miny


Generelt sett så guider Tokmanni ganske offansivt og de har tatt noen interessante valg og kommet seg inn i markeder i Sverige og Danmark.


Tomanni har også revurdert målene sine og økt dem siden de ble satt i 2021

Hentet fra cmd 2024

Litt om finanser


Tokmanni guider med en inntekt å 1660 - 1760 mill euro i løpet av 2024 og 110-130 mill i ebit. Og de har jo lovet en ganske god vekst til slutten av 2025.

Spørsmålet fra min side, hva er prisen?

For meg ser økonomien ut til å være et sted mellom OK og Skranten. De gjør som mange butikker storkrav på leasing kostnader og det havet av kostnader som følger med dette.

Jeg syntes nivået de har lagt seg på er ganske skummelt. Med lave marginer, press på priser er det store krav til at de får inn penger for de går fort ut igjen rett og slett.
Statemen

Når jeg tar en titt på regnskapet til Tokmanni kan jeg se at bunnlinjen og topplinjen har økt betraktelig siden 2014, de har dog som med Europris hatt et godt hopp i inntekt i perioden 2020 -2021.

Jeg mener de har skuffet etter 2021 og at de må få bedre kontroll på marginen sin.

En av tingene Tokmanni jobber med for dette er jo å forbedre logistikken sin.

Generelt ønsker jeg å se marginer over 5%, men det er ofte marginene er dårlige i disse segmentene. Tokmanni opplever altså vanskeligheter med å holde marginen over 5% noe som ikke er et godt tegn.Sum netto inntekter

Operation profit

Låneresultat

Resultat

EBIT margin

Driftsmargin

2014

737.8

43

20.8

16.6

5.83%

2.25%

2015

759.3

39.1

18.2

14.8

5.15%

1.95%

2016

779.2

49.2

34

27.2

6.31%

3.49%

2017

800.4

38.8

32.9

26.3

4.85%

3.29%

2018

874.4

50.2

44.7

35.7

5.74%

4.08%

2019

948.5

69.4

58.9

47.1

7.32%

4.97%

2020

1077.2

98.5

88.5

70.8

9.14%

6.57%

2021

1145.4

107.7

97.6

77.9

9.40%

6.80%

2022

1172

84.1

73.3

58.7

7.18%

5.01%

2023

1396.9

93

68.4

54

6.66%

3.87%


Balanse

Med over en dobling av gjeld så kan jeg nevne at det meste går inn mot leasing kostnader De har økt equity verdien og eiendeler betraktelig over tid og sto på slutten av året med en ganske god likviditet.

Generelt syntes jeg de har høy gjeld og håper å se mer kontroll i dette området.
Gjeld

Equity

Total Assets

Cash

Totaltgjeld + leasing

2014

413.1

33.3

446.4

52.4

305.9

2015

407

48

455

48.9

293.8

2016

292

166.6

458.6

57.6

173.5

2017

299.6

162.9

462.5

42.5

176.6

2018

305.7

174.5

480.2

37.9

173

2019

546.2

184.7

730.9

29.1

409.2

2020

563.2

216.4

779.6

78.1

406.4

2021

571.9

244.6

816.5

81.2

395.6

2022

546.8

247

793.8

9.1

392.4

2023

1144.9

265.4

1410.3

133.7

864.2

Rentebærende gjeld og leasing

Cash flow

Med en ekstremt god vekst i driftsresultatet opplever jeg mye større kostnader på finansieringssiden.

Tokmanni i seg selv gir gode utbytter, men leasingkostnadene over går utbyttet med nesten dobbelt så mye. Dette er noe jeg føler er ganske skummelt, spesielt i perioder der driftsresultatet ikke er like sterkt.

Leasing biten er i 2023 på 74 millioner, og det er kun 3 år siden 2014 som har et driftsresultat over 100.

Når det er sagt, er Tokmanni mye større nå enn tidligere og det burde ikke skape problemer. Men dette er en trend som fortsetter og setter da krav til Tokmanni på å levere gode resultater over tid.


cash flow årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

Leasing

2014

34.7

-13.2

-15.82015

35

-8.9

-29.52016

62.5

-9.8

-44.12017

27.1

-8.1

-3.7

-30


2018

44.9

-21.7

-27.8

-24.1


2019

84

-15.6

-77.2

-29.4

-47.7

2020

151.1

-13.3

-88.8

0

-50.1

2021

126.8

-21.3

-102.3

-50

-52.3

2022

86.3

-54.7

-103.7

-56.5

-57.2

2023

220.2

-167

70.7

-44.7

-74


Nøkkeltall


Sammenligner jeg med Europris føler jeg ikke tokmanni kommer veldig sterkt ut.


Driftsmargin Tokmanni

Driftsmargin Europris

EBIT margin Tokmanni

EBIT margin Europris

Debt-to-EBITDA Ratio Tokmanni

Debt-ebitda Europris

2014

2.25%

3.51%

5.83%

7.89%

5.41

3.4

2015

1.95%

6.00%

5.15%

11.50%

5.45

2.7

2016

3.49%

8.13%

6.31%

11.60%

2.70

2.5

2017

3.29%

7.15%

4.85%

10.18%

3.33

2.6

2018

4.08%

7.38%

5.74%

10.09%

2.67

2.4

2019

4.97%

6.02%

7.32%

9.28%

3.13

3.7

2020

6.57%

10.03%

9.14%

14.55%

2.49

1.9

2021

6.80%

12.77%

9.40%

17.48%

2.27

1.7

2022

5.01%

11.56%

7.18%

15.98%

2.50

1.8

2023

3.87%

9.60%

6.66%

13.68%

4.55

1.9
ROA Tokmanni

ROA Europris

ROE Tokmanni

ROE Europris

2014

3.72%

3.96%

49.85%

12.39%

2015

3.25%

6.78%

30.83%

18.22%

2016

5.93%

9.32%

16.33%

24.21%

2017

5.69%

8.53%

16.14%

22.01%

2018

7.43%

9.02%

20.46%

23.99%

2019

6.44%

5.13%

25.50%

18.98%

2020

9.08%

11.04%

32.72%

36.30%

2021

9.54%

12.78%

31.85%

38.20%

2022

7.39%

11.29%

23.77%

31.74%

2023

3.83%

9.76%

20.35%

25.16%


Styrker i aksjen

 • Lover mye vekst

  • Å øke EBIT til 150 mill indikerer en 50% vekst på ebitlinja fra 2023

 • Gjør det greit i dårlige tider

  • De viser at i perioder der økonomien er røff, kommer forbrukerne til Tokmanni som er en lavpriskjede. Som en eier er det da en "sikker havn" Selv om prisen har falt en del siden 2022.

 • utbytter på over 5%

  • Gode utbytter over tid nå. Det er jo også forventet at utbyttet skal øke.

 • Klare til en inngang i Danmark

  • nytt land nye muligheter. Ingen direkte konkurent i segmentet kan føre til gode vekstmuligheter videre også.

 • Forbedrede mål og blir mer internasjonale

  • De har begynt og sammenligne seg med andre større selskaper som gir indikasjoner på at de er villige til å gå videre med strategi og vekst.


Svakheter i aksjen

 • Høye finanskostnader

  • leasingen er skremmende for meg

 • Høyere risiko

  • Gjeld, leasing og at generell økonomi kan bedre seg kan sette press på Tokmanni i fremtiden

 • Nøkkeltall ser ikke så gode ut sammenlignet med liknende kjeder

  • Se eksempel fra nøkkeltall ovenfor for å sammenligne med Europris.

 • Vil Tokmanni gjøre det like godt om økonomien til husholdningene er bedre?

  • Generelt går konsument til andre kjeder enn lavpriskjeder når økonomien er bedre. Jeg tenker ikke at alt salg vil bli borte, men at det da vil roe seg mer.


Hva man må følge med på

Leasing kostnader mot driftsresultat

Endringer i forbrukeroppførsel

Inngangen i Danmark (Tokmanni mener de ikke har noen direkte konkurrent i sitt segment)


Kort oppsummering

Kjapt fortalt kan jeg si at jeg eier en liten bit av Tokmanni, jeg syntes kjøpet av Dollarstore er ekstremt interessant og ser frem til hvor Tokmanni er om noen år.

Jeg ser noen mørke skyer når det kommer til de finansielle kostnadene og håper at noe av vekst kan komme på egeneid eiendom.

Tokmanni er agressive på vekst og om de opprettholder/forbedrer marginen vil man få se en ganske fin økning på bunnlinja.


De står godt til med videre vekst og utbyttene står sterkt slikt jeg ser det.


Deres Q1 rapport kommer 17.05.2024 og vi an da se hvordan dette slår ann.


For en vær som ønsker å investere i Tokmanni, anbefaler jeg sterkt og ta en titt på CMD rapporten deres, den er veldig lettlest!


Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.


2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page