top of page

Schibsted aksjeanalyse: mye assets lite vekst

Oppdatert: 5. apr.


Schibsted aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Hva gjør Schibsted

Så Schibsted er en mediekjempe i norge, ikke tvil om det.

De har kjente enheter som FINN.no , vg.no og e24.no under seg.

Så de er godt eksponert mot media og konsumeroppførsel via forskjellige nettsider. De har også eierskap i flere nye selskaper.

Vekstselskaper der schibsted har eierskap

Det er blitt godkjent et bud på Adevinta, som Schibsted har 28.1% eierskap i. Budet er på 115 nok, og det ser ut som at Schibsted skal redusere eiendelen til 13.6% eierskap i det privatiserte Adevinta.

Dette vil si at Schibsted burde motta rundt 25bn, som gir Schibsted gode muligheter til å returnere kapitalen til aksjeeiere samt nedbetaling av gjeld.


Litt om finanser

Men alt er ikke bare glade dager. De har nedskrivninger og oppskrivninger vært kvartal nå basert på deres kjære adevinta. De har kjempe dårlige marginer og med en god topplinje, når en minimums bunnlinje.

Når det gjelder Schibsted anbefaler jeg å følge marginen og kostnadskontrollen, er ikke mye som skal til å for at den skal gå nedover.

Hvordan er fremtiden til Schibsted, deres Finn.no monopol blir kanskje angrepet? Deres kostnader knytta til media må kontrolleres.

Fra min side har de faktisk mye de må bevise.

Dette fører til at de kan se interessante ut for valueinvestorer. Kan også nevne at per nå har aksjen gått fra 100 kroner siden min analyse på youtube til over 300 kroner, så de verdi investorene som gikk inn i aksjen i den perioden har fått en del igjen for dette.


Statement

Topplinje har opplevd null vekst siden 2014 og deres kostnader har økt.

Samt de siste få årene har Adevinta forstyrret statementen.

Marginen har variert en del, og krever et dypere dykk de enkelte årene for å bekrefte hvorfor forskjellene foregår.

Generelt føler jeg at det er lite å hente og lite sikkerhet i det de leverer her på statementen.

Rødt er knytta til fall og heving i adevinta verdier.Sum netto inntekter

Operation profit

Resultat

Ebit Margin

Margin

2014

14975

510

-127

3.41%

9.20%

2015

15117

2161

1391

14.30%

3.53%

2016

15854

1237

559

7.80%

12.90%

2017

16943

3315

2186

19.57%

3.96%

2018

18059

1794

715

9.93%

6.27%

2019

19075

2093

1196

10.97%

8.27%

2020

12908

1101

1068

8.53%

7.54%

2021

14623

-18398

-18898

-125.82%

1.98%

2022

15272

-21531

-22521

-140.98%

-0.85%

2023q1-q3

11674

420

14456

3.60%

123.83%Balanse

Basert på veksten vi har sett i regnskapet, må jeg si at en dobling av gjeld og leasing ikke er optimalt. Det er vokst en del verdi i eiendeler, men problemer med kostnadskontroll og inntekt har ikke hjulpet stort. Som nevnt tidligere er har verdinvestorer fått en del ut av dette selsapet. De har en CA/CD på under1, som indikerer at det er litt usikkerhet, basert på nedbetaling av kostnader det neste året.Rentebærende gjeld og leasing

Total Gjeld

Equity

Totale eiendeler

CA/CD

2014

4739

11084

6790

17874

0.76

2015

4069

10526

11090

21616

1.19

2016

3615

9868

10540

20408

1.10

2017

5604

12562

15055

27617

0.85

2018

5467

12652

14673

27325

0.98

2019

9457

15896

16882

32778

1.06

2020

6711

32625

15853

48478

7.85

2021

9499

13656

50533

64189

0.39

2022

9579

14908

28800

43708

0.79

2023q1-q3

9427

14180

42481

56661

0.62Cash flow

Årets drift har økt fra 1230 --> 2844 på toppen, men i 22 og 23, har det kommet frem noen svakheter i årets drift og har falt siden toppåret 2019. De betaler ut et utbytte årlig som ofte har vist seg til å ligge på rundt 1% av verdien. Dette selv når selskapet betaler ut 30-40% av årets drift. Det kanogså nevnes at i år ar Schibsted tatt oppkjøp i egene aksje -1529

Generelt er ikke dette en sterk cash flow, den er ustabil og i en nedadgående trend.Årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

Borrowing + leasing

2014

1230

-1580

-116

-376

512

2015

993

-1513

1683

-376

-212

2016

1506

-1248

-877

-396

-313

2017

1290

-4548

3558

-396

1772

2018

1781

-953

-608

-417

11

2019

2844

-2244

1429

-477

1108

2020

2402

-6109

2624


2857

2021

2498

-5923

1909

-468

2702

2022

1684

2616

-1672

-468

-844

2023q1-q3

1186

-100

-2824

-459

-737


Styrker i aksjen

Mye underliggende verdier i aksjen

Kontroll på bruktmarkedet i norden

Mye kundedata er tilgjengelig

Mye å hente om de får snudd trend i kostnad

God diversifisert eksponering


Svakheter i aksjen

Nedadgående trend i Cashflow

Skuffende utbytter basert på evaluering/pris

Høyt priset basert på resultat.

Skuffende i dårlige tider.


Hva man må følge med på

Salg av Adevinta

Salg av News media

Hva de gjør med penger etter salg

Klarer de å møte de finansielle målene?Finansielle mål hentet fra q3 presentasjonen7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page