top of page

Orkla aksjeanalyse: Fremdeles kjedelig?

Oppdatert: 16. jan.

Orkla aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Hva gjør OrklaOrkla er et norskt selskap som produserer og distribuerer varer som mat, godteri og maling.


De eier selskaper som Jotun (medeier 42.6%), Naturlig, TORO, KiMs, Nidar, Dr Greve, Lano, Möller’s og Jordan.


Dette er bare noen av selskapene de eier og går dypt inn i flere segmenter. 

I Norge har Orkla til en viss grad monopol, men møter motstand ved hjelp av EMV segmentet.


De baserer seg i norden og de baltiske landene, samt prøver å penetrere marked i india, USA, sentral og vest europa med forskjellige produkter.


Strategi

Orkla er nå på vei inn til å bli et investeringsselskap som skal sette opp direkte porteføljeselskaper, som skal spesialisere seg inn mot forskjellige segmenter.

De skal deles inn i hele 12 forskjellige segmenter med egne regler og mandat.

Den nye modellen vil fungere på en måte som setter mer spesialisert kunnskap og kompetanse inn mot hvert segment, det vil være mer skreddersydd, og ha mandater som fungerer mot egen struktur. 


De vil være mer villige til å samarbeide med andre selskaper og håper dette vil forbedre synergiene i de relevante selskapene.


De ønsker å lette på porteføljeselskapene og ser for seg at det skal være fra 7-9 i fremtiden. Dette viser at de søker å kvitte seg med noen av områdene sine.

Områder de vil fokusere på for vekst er Orkla Food Ingredients, Orkla Health, Orkla India og The European Pizza Company. 


Områder de nå ikke er fornøyd med er: Orkla Home & Personal Care, Orkla House Care, Health and Sports Nutrition Group, Pierre Robert Group og Lilleborg.


En kjapp gjennomgang av noen av Orklas porteføljeselskaper

Jotun

Som mest er kjent for belegg og maling, gir Orkla en god diversifisering vekk fra mat. De er spredd over hele verden og driver i forskjellige malings segmenter.


De har økt marginen betraktelig siden 2019 og har nesten ingen gjeld.

Generelt ser Jotun ganske sterk ut, og de ser positiv fremgang i emerging markets.

Gjeld i JotunOrkla Foods Europe

Sterke regionale merker som Toro, Felix og FUN vinnere i forskjellige land i Europa (hovedsaklig skandinavia). Det har vært et volumfall i 2023 på 6,7% der det gjelder 24% EMV konkuranse og 65% på marked og kategori fall generelt.


Det er sterke merkevarer, konsument er godt kjent med og de står som markedsledende i flere av kategoriene.

De vil fokusere på forbedring av margin, de forventer en vekst på 2-3% organisk inntekt i året.


De jobber nå hardt for å utvikle “out of home” markedet, som knytter seg inn mot service bransjen (hotell og restaurant).Orkla Food Ingredients

Skal gå inn mot Europa og USA, de har startet et samarbeid med Rhône. Der eierskapet skal deles med 60-40. Der Orkla eier 40%.


Vi snakker her om defensive ingredienser i et resilient marked der 66% av salgene går inn mot ingredienser til baking.


OFI salg penetrering 2022

Veksten i OFI har gått over tid og de håper dette vil fortsette med fokuset på lokale kvalitetsprodukter.


Oppkjøp er en av driverne på topplinja og de jobber videre med å bygge OFI so en solid plattform for videre M&A fremover.


OFI vekst


Orkla Confectionery & Snacks

Med selskaper som Panda, Laima, Nidar og Kims, skal Orkla gå fremover med å prioritere vinner produktene, de venter det er mye å hente fremover ved å markedsføre produkter som Smash og Stratos hardere enn andre for å få opp veksten i disse områdene.

Det skumle er om de andre produktene vil bli solgt eller glemt bort? Og om dette er positivt eller negativt.


De har de siste par årene fått utviklet produksjonen, kapasiteten og logistikken i nøkkelområder, som har hevet kostnadsnivået i Orkla Confectionery & Snacks. Dette burde bli bedre fremover.


Orklas helter

De mener det er mye vekst potensiale i nåværende portefølge og her en kjapp gjennomgang av hva som har vokst.


Orkla Health

Med produkter som Jordan og Norgesplaster er Orkla Health en av de største leverandørene i enkeltsegmenter i  flere land.De har klare fokusområder, og har startet å penetrere områder utenfor Europa.

De har nesten doblet salg online sammenlignet med 2018 og har en margin på rundt 14%.


De håper å fortsette veksten videre med ca 7% årlig og beholde denne marginen. Med marginen har de ambisjoner om å nå over 16% i fremtiden, og de har et sterkere fokus på å selge mer D2C. 

Det ser absolutt ut til å være verdt og følge dette selskapet videre.


Ellers er dette de resterende portefølgene: The European Pizza Company, Orkla Home & Personal Care, Orkla House Care, Health and Sports Nutrition Group, Pierre Robert Group,Lilleborg og Orkla India.


Litt om finanser

Orkla har en litt suffende vekst generelt, men bunnlinja har tatt seg opp litt de siste årene.

Generelt er Orkla litt høyt priset som fører til at utbytte ofte er rundt 4%. Historisk mener jeg de tar opp litt mye lån og gir litt for mye i utbytte, når de forsøker å vokse som de gjør. personlig ville jeg likt å se mindre vekst i utbytte og heller delegere summer av cashflowen til vekst så lenge det er det de forsøker.


Regnskap

Treg vekst på topplinja, men svarer til med 1 tredobling på bunnlinja. De roter rundt 5-10% margin og nesten det samme i EBIT margin.

Jeg er godt fornøyd med resultatet og håper det er mer igjen og hente på marginen.


Sum netto inntekter

EBIT

Resultat

EBIT margin

Driftsmargin

2014

29599

3114

1699

10.52%

5.74%

2015

33198

3107

3351

9.36%

10.09%

2016

37758

3916

3485

10.37%

9.23%

2017

39561

4434

3591

11.21%

9.08%

2018

40837

4295

3354

10.52%

8.21%

2019

43615

4527

3898

10.38%

8.94%

2020

47137

4562

4422

9.68%

9.38%

2021

50441

5730

4898

11.36%

9.71%

2022

58391

6897

5268

11.81%

9.02%

2023q1-q3

50058

4968

4371

9.92%

8.73%


Balanse


Over 1 dobling i gjeld samsvarer ikke godt med veksten som er på topplinja. De bruker en del penger på utbytte, som fører til at mye av veksten blir basert på ren gjeld.

Likviditeten er helt grei, men jeg håper de vil få vekk litt gjeld fremover, selv om indikasjonene kanskje er motsatt basert på presentasjoner.


Debt-to-EBITDA Ratio

Gjeld

Equity

Assets

Cash

2014

2.18

18808

31304

50112

2615

2015

2.24

20492

33746

54238

721

2016

1.91

21728

33876

55604

1204

2017

0.92

18570

34838

53408

4834

2018

0.95

18429

34080

52509

1978

2019

1.37

22501

34912

57413

1669

2020

1.54

25303

37704

63007

3213

2021

1.83

31213

39351

70564

1127

2022

2.09

37515

43156

80671

1502

2023q1-q3

3.12

40392

45984

86376

1054


Cash flow

Nesten en dobling av driften og investeringer i fabrikker, oppkjøp etc de siste årene har ført til at Orkla sin cash flow ser litt værre ut enn det den fortjener. De er aksjonærvennlige med utbytte og går aggresivt ut med investeringer.


cash flow årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

Leasing

2014

3022

1911

-4156

-2565


2015

3844

-1550

-4211

-2563


2016

4118

-2049

-1576

-2599


2017

6067

10069

-12523

-7790


2018

4388

-3261

-3979

-2685


2019

6121

-5091

-1340

-2648

-492

2020

6598

-2924

-2285

-2666

-529

2021

6353

-8361

-31

-2784

-543

2022

5230

-5557

659

-3047

-570

2023q1-q3

4780

-2757

-2582

-3101Styrker i aksjen

Aksjonærvennlige

Ny strategi kan få frem spesialisert kunnskap

Stabilt regnskap og grei drift i cashflowen

Godt diversifisert

Defansive områder


Svakheter i aksjen

Aksjen er ikke i seg selv billig.

Kosta 56 kroner i 2010 og 107 kroner i 2007.

Usikkert hva de får ut av den nye strategien

Lav margin

Svakhet i lederskapet (mye bytter de siste åra)


Hva man må følge med på

Hva skjer med strategien og de selskapene underlagt portefølgene?

Fortsetter gjeldsopptaket?

Hvor går de inn videre?

Se mer på hvert portefølgeselskap.

Hva skjer med topplinja?


Kort gjennomgang

Orkla er et selskap som leverer forskjellige defansive produkter ut til retail segmentet.

De har slitt med å vokse topplinja over tid, men har fått bedre og bedre kontroll over bunnlinja.

De opplever både politisk mot- og medgang, med at politikerne mener Orkla

A: Har for mye monopol. B: De er i mot EMV varer.


De betaler ut ca 4% i utbytte, og jobber hardt for å etablere seg videre ut i verden.


Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page