top of page

Olvi Plc gammel kvalitet over hele linja

Oppdatert: 9. mai

I denne aksjeanalysen min av Olvi Plc, vil vi gå gjennom hva de gjør, finansene deres og litt om hva slags styrker og svakheter de har per dags dato


Litt om  Olvi Plc

Olvi er ett eldre selskap som har solgt drikkevarer siden 1878. De har produktportefølge i Finland, Danmark og de baltiske statene. Personlig er jeg kjent med produktene de har i Latvia og Estland. Og er godt fornøyd med hva som ble tilbudt.


Etter å ha reist rundt i Estland følte jeg at merket LE COQ var overalt og etter en kjapp titt ser det ut som at de har en markedsandel på over 90% av ølsalget i Estland. En bauta i nærområde rett og slett.


Cēsu som tilhører Latvia (jeg har bodd der) leverer gode produkter og har en markedsandel på rundt 30% av det latviske markedet.


Produktportefølgen til Olvi går ofte inn mot Øl og sprit, men det er ikke kun dette de driver med. De jobber hard med og utvikle andre deler som vin, cider, nektar, brus og vann.

Generelt er jeg positiv til aksjen ettersom det ser ut til at Olvi i seg selv går for produkter som er godt likt og har en lang historie lokalt.


Salgsinformasjon fra Q1-Q3 2023.

Olvi eksporterer til 69 forskjellige land og selger totalt 530 millioner liter av øl.

Deres område med mest vekst “brus” har solgte de 140 millioner liter (tatt frem i CPM).


På bilde ovenfor kan dere se at Olvi ser for seg en nedgang i ølsalg i fremtiden, med en økning i både alkoholfrie og siderprodukter.Strategi

Som en gjennomgang av strategien ønsker Olvi å bygge en relasjon til kundene så kundene til envær tid kan bruke produkter fra deres merker. Tanken er så rett fram som at de ønsker gode kvalitetsprodukter til de fleste daglige rutiner. (Som juice til frokost og øl til kvelds)


De skal fortsette å ha sterkt fokus på områder som kostnadskontroll, kvalitet og rykte.


Når det kommer til ryktet til Olvi mener jeg deres sterke lokale historie gjør så merkene deres har en edge og gjør det lettere å beholde markedsandeler.De ønsker ikke bare lokal kvalitet når det kommer til produktene sine, men det settes opp desentralisert ledelse utenfor Finland med den tanken om at "man kjenner sitt eget marked best". Dette fører til at de forskjellige markedene har best kunnskap i sitt eget område og jobber med å utvikle og produsere de best mulige produktene internt.

Dette hjelper med å øke kvaliteten og skreddersy produktene litt mer mot sitt interne marked.


Noen tanker rundt det, kan gjøre produktene mindre interessante for eksport, men dette er noe de også jobber med som en mulighet.

De ønsker å forbedre eksporten ettersom under 5% av inntekten kommer fra eksport.


Andre områder de vil bli mer tilgjengelige i er i HoReCa bransjen (hotell, restaurand, kafe), de føler dette er en synlighet som vil gjøre Olvi mye mer tilgjengelig og er spesifisert i CMD (Kapitalsmarkedsdagen) til Olvi at dette er noe de vilfokusere på.


Litt om finanser


I analysen min av Olvi er det ikke bare fryd og gammen som lurer, du har noen underliggende skygger.

Verdien i aksjen er ganske høy basert på risikoen man finner med deres hviterussiske selskap for eksempel.


Fokuset deres på kostnadskontroll ser ut tq1 2024, selv om jeg fant det litt skuffende.

Olvi er klare på at de ikke jager topplinjevekst, men at de har fokus på generell sunn økonomiSom dere kan se er ikke q1 så sterkt, selv om de har gjort det bedre enn i 2022.


Statement

Med en kraftig topplinjevekst ser det klart ut at Olvi har vært på topplinjejakt, spesielt siden resultatet i 2022 og 2023 var veldig svake.

Resultatene for disse årene har vært forstyrret ganske hardt av deres hviterussiske eiendeler og opplever at de ikke har lov til å selge selskapet per dags dato.

Det var store nedskrivninger i 2022 og de opplever dårlige FX verdier fra dette selskapet.


Generelt nå jeg si at resultatet er skuffende uansett med en nedgang i margin siden 2020 og et resultat som ikke er i nærheten å følge krav som settes av positiv vekst. Om man tar vekk de siste to årene var de i nærheten av å være innenfor, men fremdeles ikke god vekst i seg selv.


Med lave marginer og det som ser ut som en lav kostnadskontroll, håper jeg den fornyede strategien vil hjelpe Olvi i disse områdene i fremtiden og at usikkerheten som kommer fra Hviterussland snart går bort.


Topplinje

EBIT

Resultat

EBIT margin

Driftsmargin

2014

320785

41000

33100

12.78%

10.32%

2015

310494

38157

22200

12.29%

7.15%

2016

320683

40445

32800

12.61%

10.23%

2017

345185

44747

36100

12.96%

10.46%

2018

384302

50150

41100

13.05%

10.69%

2019

408706

52514

42200

12.85%

10.33%

2020

1005101

56435

40916

5.61%

4.07%

2021

1069260

59439

48361

5.56%

4.52%

2022

1253782

22364

7526

1.78%

0.60%

2023

1326568

54918

38473

4.14%

2.90%Balanse

For meg er balansen noe av det mest positive du kan finne i Olvi. De har veldig lav rentebærende gjeld og det de hadde har de brukt tid tl å betale ned.

Dette gir jo svakere tall i nøkkeltallene ROA og ROE, men gir oss aksjonærer en god sikkerhet. Med lite gjeld og sterk likviditet (selv om den har falt pga svak CF i 2023) så føler jeg at Olvi står med begge beina planta i jorda og står sterkt.Debt-to-EBITDA Ratio

Rentebærende gjeld

Equity

Cash

ROA

ROE

2014

1.10

61692

192539

4382

9.95%

17.19%

2015

0.86

46862

186665

12786

7.06%

11.89%

2016

0.42

24640

203549

20297

9.98%

16.11%

2017

0.14

9302

216987

28625

10.66%

16.64%

2018

0.07

4721

237178

18520

11.25%

17.33%

2019

0.05

3662

263869

33832

10.62%

15.99%

2020

0.06

3636

268132

58741

9.73%

15.26%

2021

0.05

3185

297624

45096

9.86%

16.25%

2022

0.05

4147

281745

61207

1.54%

2.67%

2023

0.09

7006

289338

31458

7.85%

13.30%


Cash flow

Når jeg ser på driftsresultatet hadde olvi en veldig sterk vekst til 2021.

2022 og 2023 oppleves som en del svakere, men jeg regner med at dette blir ordnet ettervært.


Jeg syntes generelt cashflowen ser sterk ut, de gir gode utbytter og har klart å betale vekk gjeld over tid.

De siste to årene har de vist svakhetstegn og det er noe man må følge med fremover.


cash flow årets drift

Investment

Finance flow

Utbytte

2014

46349

-43953

-5423

-13531

2015

61668

-24867

-28450

-13514

2016

61234

-17813

-36006

-14529

2017

57080

-20771

-27050

-15574

2018

63042

-46578

-26139

-16587

2019

67312

-29732

-22412

-18787

2020

65796

-29833

-23447

-20754

2021

89607

-41275

-35050

-23240

2022

67163

-36919

-26232

-23267

2023

27954

-27655

-27531

-25339Nøkkeltall

Når man går gjennom nøkkeltall ser Royal Unibrew ut til å være sterkere, men det er viktig og merke seg at Olvi ikke har gjeld, mens RU har en betraktelig mengde gjeld, som også hjelper med å sette en viss risikoprofil.Driftsmargin Royal Unibrew

Driftsmargin Kopparbergs

Driftsmargin Olvi

2014

10.31%

5.79%

10.32%

2015

11.79%

7.97%

7.15%

2016

12.36%

8.60%

10.23%

2017

13.01%

6.64%

10.46%

2018

14.25%

7.07%

10.69%

2019

14.82%

7.12%

10.33%

2020

16.38%

5.74%

4.07%

2021

14.84%

7.55%

4.52%

2022

12.98%

4.85%

0.60%

2023

8.47%

2.61%

2.90%
ROA Royal Unibrew

ROA Kopparbergs

ROA Olvi

2014

8.89%

11.33%

9.95%

2015

10.54%

15.63%

7.06%

2016

12.90%

14.21%

9.98%

2017

12.25%

11.48%

10.66%

2018

12.90%

12.57%

11.25%

2019

13.43%

12.40%

10.62%

2020

14.42%

9.38%

9.73%

2021

11.89%

12.15%

9.86%

2022

10.30%

8.50%

1.54%

2023

6.16%

5.37%

7.85%

ROE Royal Unibrew

ROE Kopparbergs

ROE Olvi

2014

22.15%

34.36%

17.19%

2015

24.24%

37.52%

11.89%

2016

26.92%

35.10%

16.11%

2017

29.54%

26.16%

16.64%

2018

35.76%

26.06%

17.33%

2019

36.71%

23.74%

15.99%

2020

35.95%

19.20%

15.26%

2021

38.84%

22.40%

16.25%

2022

28.91%

14.97%

2.67%

2023

19.05%

9.30%

13.30%


Styrker i aksjen

Kvalitetsmerker folk alltid har levd med

Lite gjeld

Utbytter fra 3-5%

Godt potensiale for eksport i land som er gode med drikkevarer.


Svakheter i aksjen

Hviterussland er en stor risiko

Store svakheter har kommet frem de siste par årene

Lite vekst siden 2014 (bunnlinje og siste par år i cash flow

I markeder der det er lav befolkning og generelt lite diversifisert (få land de er i)


Hva man må følge med på

Hva som skjer i hviterussland

Om cashflowen bedrer seg (får betalt for kreditt)

Om eksporten går opp

Bedring i marginen (dette føler jeg de må få til snart.) marginen siden covid er for lav,


Kort oppsummering

Et selskap jeg personlig eier ettersom jeg er veldig glad i flere av produktene og manglende gjeld senker risikoen betraktelig.

Q1 står en del sterkere i år enn i fjor og jeg venter med spenning på hva som skjer med LIDSKOE PIVO (Hviterussland). Det er en skygge over selskapet og jeg håper de kommer någenlunde godt ut av det.


Jeg håper de vil klare å komme seg bedre inn i HoReCa og øke eksporten. Men føler at selskapet per nå har en del risiko i seg.


Fra min side må jeg si at jeg opplever det vanskelig og sette en pris på selskapet pga den underliggende risikoen og føler at dersom man går inn i Olvi, vet man at man får Et selskap med mye historie, lite gjeld godt likte produkter, men underliggende problemer inn mot resultat og farer knyttet til noen av bedriftsdelene.Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.


1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page