top of page

Nordic Semiconductor Aksjeanalyse: Har de møtt veggen?

Nordic Semiconductorx aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Hva gjør Nordic Semiconductor?

Annet enn å være de onde i C&C (NOD) driver Nordic Semiconductor med lavenergi trådløsteknologi. Som kan knyttes til produsenter som for eksempel Apple. Det er snakk om chipteknologi, som settes inn i egen produserte varer, se gjerne eksempler på bildet nedenfor:

Eksempler på varer man bruker teknologi fra NOD

Hovedområdene for inntekt går direkte inn mot bluetooth teknologi, men de har en finger inn i flere områder. Det generelle man må forstå med NOD er at deres inntekt i all hovedsak kommer fra forbrukerteknologi og at de har fokusert på lavt strømforbruk. De jobber med mer fullstendige løsninger for produktene sine.


Strategi

De fokuserer på sterke relasjoner til kundene sine, med teknologi knytta til lavt strømforbruk. Nordic jobber hardt per dags dato for å komme seg dypere inn i helsesektoren og dette er noe de får til blir NOD mindre avhengig av den sykliske økonomien.


Oversikt over inntektsområder

De jobber med å bygge ut produktportefølgen nå og bygger mer og mer ut mot skytjenester med produktene sine.


De fokuserer på 3 områder

Short range IoT:

Ganske stort marked som tar for seg hovedsegmentet dems med bluetooth teknologi.

Her går vi inn mot konsumentteknologi knyttet til mobil, smartklokker, lyd og leker


Medium Range IoT

Her snakker vi produkter som går mot Wifi, hovedsaklig wifi 6


Long range cellular IoT

Her er det produkter som shipping (følge produkt) bylys som skruis av og på og smartmålere

Se eksempeler på dette i produktportefølgen ovenfor


Litt om finanser

For noen år siden var NOD det vekstselskapet som faktisk tjente penger. En liten "vits" ettersom mange vekstselskaper starter i minusen. De hadde lite til ingen gjeld og økte salg ganske radig.

Vi har nå sett hvor avhengig nordic er mot personøkonomien og fått et bedre inntrykk av hva de står for.

Per dags dato føler jeg økonomien til NOD kan kategorises mot negativ. Men dette er kvartalsvis tankegang og ikke nødvendigvis relevant.Statement

Om dere ser på både resultat og topplinjeveksten som kommer fra 2014 --> 2022, kan dere se at det er noe i selskapet. Positivt resultat, greie marginer, selv om det ikke alltid har vært en gjevn vekst på resultat sammenlignet med inntekta.


Per nå har investeringer og vekst sørget for at NOD står i en situasjon at småkundene ikke tar samme tak lenger. Ettersom økonomien er svakere og større kunder opplever også vanskeligheter. Dette fører til at margin blir svekket, inntekt blir lavere og for første gang på lang tid har NOD si opp arbeidere.


Sum netto inntekter

Operation profit

Resultat

EBIT margin

Driftsmargin

2014

167029

20248

16149

12.12%

9.67%

2015

193068

34975

24191

18.12%

12.53%

2016

197698

9708

6424

4.91%

3.25%

2017

236003

10450

6763

4.43%

2.87%

2018

271134

14047

8859

5.18%

3.27%

2019

288395

9272

7327

3.22%

2.54%

2020

405217

45714

38391

11.28%

9.47%

2021

610528

86920

71163

14.24%

11.66%

2022

776734

161602

122339

20.81%

15.75%

2023

542869

4702

7650

0.87%

1.41%


Balanse


Generelt har Nordic Semiconductor hatt lav gjeld gjennom hele perioden vi ser på og man kan si at de fremdeles har lav gjeld/leasingkostader. De har kjempegod likviditetskontroll og er rigget for en litt hard periode syklisk. Så lenge NOD ikke roter seg bort og mister for mye markedsandeler føler jeg de står sterkt basert på balansen.


Rentebærende gjeld

Gjeld

Equity

Total Assets

Cash

2014

8678

31588

95549

127137

26082

2015

26720

42014

116433

158447

34080

2016

37100

57735

118656

176391

21135

2017

40955

60166

127382

187548

36695

2018

0

45612

213673

259285

103876

2019

23930

86154

222890

309044

90645

2020

22256

113323

389637

502960

242547

2021

16114

138565

446055

584620

279331

2022

21141

192697

583544

776241

379104

2023

155252

260167

602078

862245

290957


Cash flow


Cashflowen er i all hovedsak positiv og selv om 2023 ser skummel ut er det ikke noe jeg opplever som problematisk. De har økt inventorien sin med en betraktelig andel (noe som ikke kommer frem i data jeg fremviser her (60 000) og de har satt inn 100 000 i prepayment. Dette gjør cash flowen mindre skummel. det kan argumenteres for å øke gjelden så mye ikke er positivt, men basert på likviditeten er ikke dette noe som skremmer meg per dags dato.

Generelt sett mener jeg cash flowen er lettere positiv og ser frem til hvordan 2024 -2025 vil være økonomisk for dette selskapet.


cash flow årets drift

Investment

Finance flow

Leasing

2014

20979

-8141

7998


2015

4366

-20141

-4788


2016

-3400

-11696

7486


2017

30880

-16292

0


2018

26046

-27377

66832


2019

17748

-28504

-560


2020

59576

-34844

124677

-3552

2021

88873

-28824

-25234

-6493

2022

142711

-30554

-11336

-6609

2023

-119784

-53502

84509

-8426


Nøkkeltall

Basert på nøkkeltall vi ser her kan du se at de generelt får igjen over 10% ROA og ROE normalt sett. De har lave nøkkeltall basert på gjeld og har god likviditetskontroll.

Har beklageligvis ingen selskaper jeg kan sammenligne med, og i perioder er ikke nøkkeltallene gode.D/E

ROA

ROE

Debt-to-EBITDA Ratio

CA/CD

2014

0.33

12.70%

16.90%

0.43


2015

0.36

15.27%

20.78%

0.76


2016

0.49

3.64%

5.41%

3.82

3.55

2017

0.47

3.61%

5.31%

3.92

3.43

2018

0.21

3.42%

4.15%

0.00

4.46

2019

0.39

2.37%

3.29%

2.58

3.29

2020

0.29

7.63%

9.85%

0.49

4.34

2021

0.31

12.17%

15.95%

0.19

3.89

2022

0.33

15.76%

20.96%

0.10

3.81

2023

0.43

0.89%

1.27%

3.17

5.34


Styrker i aksjen

Godt potensiale for videre vekst og innhenting

Teknologisk selskap knyttet til ASK

Om trenden snur kan det komme utbytter

God likviditet

Produktlinje som står med EU og er klima"vennlige" basert på lavt strømforbruk

Potensiale innen flere defansive områder som helse, matproduksjon og statlig forbedring av infrastruktur som lyskontroll


Svakheter i aksjen

Ekstremt avhengig av konsument

Store kunder ser ut til å ha en del å si

Vist svakhet i 2023

veldig svakt q4


Hva man må følge med på

Kursendringer etter nye CEO

Om de klarer å snu skuta (økonomien de neste kvartalene)

Likviditeten til konsumenter. (renta)


Kort oppsummering

Nordic semiconductor er et veldig interessant selskap som produserer chip - chipteknologi inn mot trådløs teknologi, de sprer seg ut over flere segmenter og jobber for å komme inn i mer defansive områder over tid. De har opplevd vanskeligheter med konsumentøkonomien og det sure markedet som har vist svakheter i selskapet som har vært viktig og få fram.


For meg opplever jeg at NOD er et selskap som kan være et mulig godt kjøp, så lenge man er klar over at de neste kvartalene kan være svake. Om de får til flere kunder i helsesektoren og mot statlige aktører kan det føre til at nåværende svakheter filtreres ut.

Jeg ser frem til å følge med videre på NOD og jeg vurderer sterkt og gå inn i denne aksjen.


38 visninger0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page