top of page

Kesko Aksjeanalyse

Oppdatert: 23. mai

En lett Kesko aksjeanalyse

Kort om Aksjeselskapet Kesko: Det vi jeg gå gjennom her er hva de gjør, deres finanser, og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden. Kesko har sin hovedbase i Finland og kan kjøpes på børsen: Nasdaq Helsinki. De er et utbytteselskap med en P\E verdi som oftest varierer mellom 12 og 16.


Hva gjør Kesko Corporate?

I min analyse av Kesko kan jeg se at de hovedsaklig opererer innenfor tre hovedsegmenter: dagligvarehandel, bygg- og teknisk handel, og bilhandel. Der jeg kan se at forskjellige segmentene hjelper Kesko diversifisere seg inn mot forskjellige markedssituasjoner.


Dagligvarehandel:

 • Butikkjeder: Kesko driver flere forskjelige dagligvarekjeder som K-Citymarket, K-Supermarket, og K-Market, som altså dekker et bredt spekter i alt fra lavpris til premium.

 • Foodservice: Gjennom Kespro, tilbyr de mat og cateringløsninger til bedriftskunder, inkludert restauranter, hoteller, og offentlige institusjoner.

 • Netthandel: Kesko har sett en betydelig vekst i online dagligvarehandel, spesielt etter pandemien.


Bygg- og teknisk handel:

 • B2B og B2C: Dette segmentet omfatter både vanlige og profesjonelle brukere gjennom butikker som K-Rauta, Byggmakker (Som vi er kjente med i Norge) og Onninen.

 • Produkter og tjenester: Sortimentet deres inkluderer alt fra byggevarer, elektriske komponenter og VVS-utstyr samt andre tekniske tjenester.

 • Geografisk rekkevidde: Segmentet har en sterk tilstedeværelse i Finland, Sverige, Norge ellers er de også i flere østeuropeiske land, samt gjennom nylige oppkjøp som Davidsen i Danmark og Elektroskandia i Norge har de forbedret tilstedeværelsen i nordiske land.

Et bilde som tar frem økonomien i segmentet bygg, her kan vi se at q1 ofte vises som et svakere kvartal, samt at q1 2024 er veldig nært å gå i minus

Bilhandel:

 • Salg og tjenester: Kesko selger nye og brukte biler, i tillegg til å tilby finansiering, vedlikehold og reparasjonstjenester.

 • Merker: De representerer kjente bilmerker som Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche og Bentley. Det vil dog avhenge litt av hvilket land man ser på. De er hovedsakelig i Finland og baltiske land.


Kakegraf: Der nybilsalg står for 52% av netto salg, bruktbilsalg står for 28% og bilservice står for 20% av netto salg.

Strategien til Kesko

Akkurat nå  fokuserer aksjeselskapet på å digitaliseres mer og mer, kostnadseffektivitet, bærekraftig vekst, og strategiske oppkjøp.

 • Digital transformasjon og online vekst:

  • Investering i teknologi: Store investeringer i e-handel og digitale plattformer for å forbedre kundeopplevelsen og effektiviteten.

  • Netthandel: Betydelig vekst i online salg, spesielt i dagligvaresektoren, som har blitt en viktig kanal for kundetilfredshet og lojalitet.


 • Kostnadseffektivitet og operasjonell fortreffelighet:

  • Effektiv drift: Fokuserer på å optimalisere logistikken, redusere kostnader og forbedre driftsprosessene.

  • Stordriftsfordeler: Større skala hjelper Kesko med betydelige kostnadsbesparelser.


 • Bærekraftig vekst og investeringer:

  • Miljøvennlig fokus: Satser på bærekraftige løsninger, inkludert grønn energi, miljøvennlige produkter og reduksjon av karbonavtrykk.


 • Oppkjøp og ekspansjon:

  • Strategiske oppkjøp: Oppkjøp av selskaper som Davidsen og Elektroskandia for å styrke tilstedeværelsen i nye markeder og utvide produktporteføljen.

  • Geografisk ekspansjon: Fokus på å styrke posisjonen i eksisterende markeder og ekspandere til nye geografiske områder.

  • Langsiktige investeringer: Investerer i fremtidig vekst gjennom oppkjøp og utvidelse av butikknettverkene.


Så jeg gleder meg til å se hvordan oppkjøp og ekspansjon ser ut og hvordan de langsiktige investeringene vil slå til.Analyse av Keskos Finanser

Litt om finanser

Så når går inn i min Kesko aksjeanalyse må jeg spørre meg om dette er et godt resultat? Generelt fant jeg q1 2024 til å være veldig skuffende. Inflasjon og en demper i salg fører til en 8-10% dårligere levering enn fjorårdet og viser at Kesko har en del å jobbe med når det kommer til salg fremover.

Selvfølgelig med eksponering mot byggeindustrien og bilsalg så er ikke Kesko kun en defansiv aksje så her er det de sykliske driverne som svir. Fremover er det ingen garanti om at nybilsalget skal gå bra (renta må ned) Så det kan være flere vanskelige kvartaler fremover.

Generelt preger økonomien til kesko seg med lav topplinjevekst, lav margin, betraktelig økning av rentebærende gjeld/leasing gjennom den siste tiårsperioden som fortsetter inn i q1 2024. De har brukt betydelige summer på investeringsaktivitet.

De gir dog gode utbytter som værtfall er av sterk interesse for en utbytte investor.Statement

Med en regelrett dårlig vekst på topplinja har Kesko vist at dette ikke er det eneste som betyr noe. Når de starta med kjempedårlige marginer har de fått forbedret dette (5 ganget det) og virkelig fått rydda opp på bunnlinja.

Jeg håper å se mer reaksjoner på topplinja i fremtiden, og det er vanskelig å være sikker på hvor mye de har å hente på marginene, men dette er noe de kontinuerlig jobber med og har vist at de har klart å forbedre.

Generelt vil jeg gi resultatet "OK", men manglende topplinjevekst og dårlige marginer gjør det vanskelig.


Sum netto inntekter

Operation profit

Resultat

EBIT margin

Driftsmargin

2014

9070.6

151.4

108.5

1.67%

1.20%

2015

8678.9

194.6

117.4

2.24%

1.35%

2016

10180.4

146.8

113.8

1.44%

1.12%

2017

10675.9

324.6

268.8

3.04%

2.52%

2018

10382.8

404.3

232.4

3.89%

2.24%

2019

10720.3

447.8

333.6

4.18%

3.11%

2020

10669.2

600.2

435.3

5.63%

4.08%

2021

11300.2

775.2

571.8

6.86%

5.06%

2022

11809

816.5

609.9

6.91%

5.16%

2023

11783.8

695.4

495.6

5.90%

4.21%Balanse

i min analyse av balansen til selskapet kan jeg si at det er gitt en dobling av eiendeler og mer enn en dobling av gjeld viser at de har brukt mye penger på å få til vekst, dette er en vekst som ikke vises godt på resultatet, men vi går litt videre inn i på cash flowen.

Generelt syntes jeg de begynner å få litt høy rentebærende gjeld nå og jeg håper de vil bruke litt mer penger fremover på å kontrollere disse kostnadene.

Likviditeten i seg selv ser sterk ut og indikerer at balansen fremdeles har en god helse, men personlig foretrekker jeg lavere gjeldsvekst på et selskap som ikke har klart å få til topplinjevekst.


Gjeld

Total Assets

Total Rentebærende gjeld

Cash

2014

1932.2

4197.7

498.9

107

2015

1897.4

4139.3

439.1

141.2

2016

2280.5

4407.7

514.7

141.3

2017

2239.3

4471.6

533.9

132.7

2018

4330.4

6366.8

2747.6

139.2

2019

4747.7

6899.3

2678.4

124.4

2020

4450.3

6641.9

2616.3

254.3

2021

4436.5

6966

2295.1

279.8

2022

4731.8

7473.6

2418.2

245.5

2023

4995.9

7754.3

2787

211.9Cash flow

Med en trippel økning i drifta har de hatt gode muligheter til å betale ut utbytte og investere mye penger. Dette er noe de kommer til å fortsette med .

Jeg syntes drifta ser sterk ut, men at den viser noen svakheter.

i 2023 står 354 mill av finansieringskostnadene på leasing og i q1, går nesten 100% av den gjennværende drifta til utbytte (eksludert investeringsaktiviteter). Så de må være oppmerksomme på kostnadsnivåene sine, spesielt om det blir sterkere konkurranse i områdene deres.


cash flow årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

2014

304.4

-182.1

-253.6

-143.4

2015

276.4

217.1

-465.7

-156.1

2016

170.2

-501.1

195.6

-249.5

2017

301.7

-88.3

-242.9

-203.8

2018

725.2

-209

-545.7

-225.4

2019

896.6

-616.8

-295.4

-238.2

2020

1152.4

-421.3

-600

-249.9

2021

1152

-292.3

-834.4

-297.8

2022

915.2

-344.3

-604.7

-406.7

2023

1049.5

-590.2

-492.2

-430.3Nøkkeltall


Med økt gjeldsopptak har D/E, Debt-to-EBITDA og ROE alle økt betraktelig. Dette har økt risikoen på aksjen og ikke et godt tegn slik jeg ser det.


D/E

Debt-to-EBITDA Ratio

ROE

ROA

2014

0.85

1.44

4.79%

2.58%

2015

0.85

1.32

5.24%

2.84%

2016

1.07

1.67

5.35%

2.58%

2017

1.00

1.12

12.04%

6.01%

2018

2.13

3.82

11.41%

3.65%

2019

2.21

3.47

15.50%

4.84%

2020

2.03

2.83

19.86%

6.55%

2021

1.75

2.11

22.61%

8.21%

2022

1.73

1.85

22.24%

8.16%

2023

1.81

2.26

17.97%

6.39%

Analyse av aksjens posisjon

Styrker i aksjen

Sterk markedsposisjon: Kesko har en ledende posisjon i flere markeder, noe som gir dem en solid grunnlag for vekst og stabilitet.

Diversifisert portefølje: Involveringen i flere segmenter og geografiske markeder reduserer risiko og gir muligheter for kryssalg.

Innovasjon og digitalisering: Veksten de nå opplever spesielt innen e-handel, gir dem en konkurransefordel i et stadig mer digitalisert marked.

Bærekraftig fokus: Sterk vektlegging av miljøvennlighet og bærekraft, som appellerer til en økende bevissthet blant kunder og investorer.

Sterkt Driftsresultat: En sterk cashflow viser at de henter inn penger fort, og grunnen til gjeldsopptak har vært for vekst.

Bunnnivå i portefølge: Det kan være at byggebransjen har nådd bunn og at dette segmentet vil forbedre seg i løpet av 2024Svakheter i aksjen

Avhengighet av nordiske markeder: Høy eksponering mot økonomiske svingninger i de nordiske landene kan være en risiko. Spesielt når Kesko vises i EURO.

Kostnadsstruktur: Høye faste kostnader kan begrense fleksibiliteten og påvirke lønnsomheten negativt i perioder med lavere inntekter.

Konkurransepress: Stigende konkurranse fra både tradisjonelle aktører og nye digitale plattformer kan presse marginene.

Høyt gjeldspress: Med lave marginer og økte gjeldskostnader vil større og større biter av drifta bli spist opp av nedbetaling av renter/leasingkostnader

Nybilsalget: Kan fortsatt være vanskelig i umiddelbar fremtid


Hva man må følge med på

Fortsetter investeringsaktiviteten og leasingkostnadene øker risikoen i aksjen. Dette er noe som burde følges med på.

Klarer de å forbedre topplinjeveksten? Dette er noe de må jobbe videre med og om de ikke klarer dette er spørsmålet om det er verdt å eie aksjen i det hele tatt. (man kan bare skvise så mye ut av en total sum)Kort oppsummering

Som en kjapp gjennomgang av min aksjeanalyse av Kesko viser Kesko seg som en robust aktør i det nordiske og baltiske handelsmarkedet, med en diversifisert forretningsmodell og sterk markedsposisjon. 


Deres strategi går ut på digitalisering, kostnadseffektivitet og strategiske oppkjøp.


Til tross for utfordringer som høye faste kostnader, manglende vekst og avhengighet av nordiske markeder, ser jeg at deres finansielle resultater viser en evne til å tilpasse seg og opprettholde lønnsomhet og god drift.


De gir hovedsaklig gode kvartalsvise utbytter som kan bedres betraktelig om de sykliske markedene som bil- og byggsalg forbedres. Det kan jo nevnes at begge forventer en forbedring dersom renten går ned.


Med alle mine negative ordlag rundt økonomien til kesko, har de gått gjennom en vanskelig periode i pluss på bunnlinja, og viser at de kan være en god investering i perioder der markedet er litt surt.Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page