top of page

Fortum aksjeanalyse: Betaler ned gjelden!

Oppdatert: 11. feb.

Fortum aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Hva gjør Fortum

Fortum driver med Kraft og varmeproduksjon i norden og øst europa.

Kraftproduksjon: Hovedsaklig basert i norden og hadde en produksjon i 2022 på 44.2 TWh.

Deres produksjon deler seg på Vannkraft, vindkraft, atomkraft og solkraft

Vannkraft står for 19.1 TWh av den produserte elektrisiteten, eller ca 43% av genereringen. Det er stabilt og lett å kontrollere.

Mens atomkraft står får 53% av kraftproduksjonen. (23,4 TWh)

Så hovedproduksjon kommer fra atom og vannkraft, mens det andre jobbes videre med.Varmeproduksjon:

Med en produksjon på 5.3 TWh i varmeproduksjon er dette basert i Finland, Sverige, Danmark og Polen. Det er fokus på å utnytte gass fra avfall. Med noe kullproduksjon.


Strategi

Deres strategi etter et par feilslåptte år er å refinansere gjeld, optimisere strøm portefølgen og vokse videre i ren erergi. Der de fortsetter å jobbe med å få en lavere risiko på eiendom.

Uniper og russland satsing har i perioder skapt stress for aksjen.


Litt om finanser

De siste årene har ikke gått så bra for Fortum. Etter en konsollidering med Uniper, og nedskrivning av alle russiske verdier har det vært mildt og si at Fortum ikke har vært heldige.

April 2023, tok Russland over Fortums energi produksjon i Russland og de har nedskrevet 1.7 milliarder Euro.


Generelt føler jeg de har mer de burde jobbe med i økonomien sin, så ikke mitt favoritt selskap, men de siste par årene, har som nevnt vært vanskelige.


Statement

Med høye strømpriser har de nesten ingen vekst i inntekt siden 2014, de nådde noen topp punter i 2021, men dette er sjokken som kom etter Russlands angrep på Ukraina. De har tapte penger og måtte nedskrive alle verdiene i Uniper.

De har klart å starte å tjene penger igjen og står nå fast med verdiene sine i Norden.

Marginene er i en negativ trend.


Sum netto inntekter

EBIT

Låneresultat

Resultat

EBIT margin

Driftsmargin

2014

4148

1296

1232

1296

31.24%

31.24%

2015

3497

-150

-228

-150

-4.29%

-4.29%

2016

3666

633

595

504

17.27%

13.75%

2017

4575

1158

1111

882

25.31%

19.28%

2018

5372

1138

1040

858

21.18%

15.97%

2019

5557

1110

1728

1507

19.97%

27.12%

2020

53817

1599

2199

1855

2.97%

3.45%

2021

124780

-588

-289

-114

-0.47%

-0.09%

2022

8905

1277

455

1011

14.34%

11.35%

2023

4875

1286

1095

1102

26.38%

22.61%Balanse

Personlig føler jeg renten er for høy basert på nåværende inntekt og at balansen ikke ser så pen ut. De har ganske god likviditet per nå men du kan se en nedadgående trend i equity.

Det positive er at Fortum har startet med fokus på gjeld og at balansen da jobbes med.

I år for eksempel står de med en Gjeld til ebitda på 2,93 dette er fremdeles et år der strømprisen ikke står sterkt og vi tar ikke med resultat fra underselskaper som står som "discontinued".


Gjeld

Equity

Cash

Rentebærende gjeld

2014

10440

10935

2009

7371

2015

8905

13862

3289

6362

2016

8422

13542

1679

5445

2017

8466

13287

3182

5201

2018

10331

12078

557

6553

2019

10077

13287

1356

6950

2020

42027

15783

2308

12182

2021

135997

13664

7592

18410

2022

15906

7736

3919

7798

2023

10541

8301

4552

5930Cash flow

Med det laveste driftsresultatet siden 2019, har ikke fortum klart å overbevise mye.

Utbytter har hovedsaklig vært sittende fast siden 2014, og man kan argumente for at Fortum på ingen måter har vært en god investering om man gikk inn for 10 år siden.

Generelt er jeg missfornøyd med økonomien som vises av dette selskapet.


Årets drift

Investment

Finance flow

Utbytte

2014

1762

2816

-3007

-977

2015

1381

6268

-2160

-1155

2016

621

-1701

-1984

-977

2017

993

-807

-1428

-977

2018

804

-4398

326

-977

2019

2015

-369

-839

-977

2020

2555

-2140

505

-977

2021

4970

-5727

6013

-995

2022

2104

1464

-4686

-1013

2023

1561

1491

-2178

-413Nøkkeltall

Her er noen nøkkeltall for de som er interesserte.ROA

ROE

D/E

Driftsmargin

EBIT margin

2014

6.06%

11.85%

0.95

31.24%

31.24%

2015

-0.66%

-1.08%

0.64

-4.29%

-4.29%

2016

2.29%

3.72%

0.62

13.75%

17.27%

2017

4.05%

6.64%

0.64

19.28%

25.31%

2018

3.83%

7.10%

0.86

15.97%

21.18%

2019

6.45%

11.34%

0.76

27.12%

19.97%

2020

3.21%

11.75%

2.66

3.45%

2.97%

2021

-0.08%

-0.83%

9.95

-0.09%

-0.47%

2022

4.28%

13.07%

2.06

11.35%

14.34%

2023

5.85%

13.28%

1.27

22.61%

26.38%


Styrker i aksjen

Defansive områder som er strategisk viktige

Høye utbytter

Strømprodusent i norden

Relativt ESG vennlige

Strømselskap som faktisk normalt tjener penger


Svakheter i aksjen

Uheldige investeringer over tid

Dårlig drevet?

Driver i et område som samfunnet har stoppet god inntekt på

Aksjon har samme verdi som i 2004


Hva man må følge med på

Energi priser

Se på hva de investerer i (som en egen risikokontroll)

Områder de investerer i

Gjeld og likviditetskontroll


Kort oppsummering

Et selskap som har skuffet sterkt, men holder til i et område jeg liker veldig godt.

Fortum har vært uheldig og investert hardt i områder som har hatt økt politisk risiko, som de siste årene har straffet dem og investorene deres hardt.

De har klart å komme unna med det, men har en aksjeverdi som er rundt 2004 nivå.

Fra min side har jeg ikke tillitt til ledelse og strategi, men de er værtfall et energiselskap som tjener penger, og utbytte, selv uten økning gir 7% på nåværende verdi. Bare vær varsom på at vi fremdeles er i en periode der strømprisene er historisk høye og at dette kan endres i fremtiden.


Dere kan se videre inn på elektrisitetspriser på Nordpool
19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page