top of page

Entra Aksjeanalyse: Det var gjeldskontrollen da....

Entra aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.


Hva gjør Entra ASA? 

Tja, jeg kan starte med at de skuffer. Når det er sagt, så kan vi gå litt mer inn i kjernen på hva Entra faktisk gjør. De utvikler og leier ut ESG vennlige kontorbygg i høyt relevante områder i Norge. 

Hovedsaklig er det fokus på god lokasjon og ESG, som fører til at de har en premium knyttet til byggene. De har også over 50% leie ut mot staten som er en relativt sikker leietaker.


Strategi

Som strategi fokuserer Entra på vekst med profitt, god kunderelasjon og sterkt ESG. budskap. De har et sterkt fokus på sentral Oslo.


Litt om finanser

Med generelt svake finanser har Entra klart noe vekst, med å ta høy risiko. De opplever sterkt press på balansen og rentekostnader og har over tid hatt problemer med å skape reel verdi.

De har gitt gode utbytter, gjerne også over det de har tjent samme året.



Statement

Det er mye fluff med verdiendringer i Entra, men generelt sett kan man si at de fremdeles tjener penger på utleien sin. De opprettholder en akseptabel vekst på toppen og om de kommer seg gjennom disse årene uten å skjære av seg bein og armer så står nok Entra ganske godt til.

For nå er Entra en av de svakere aksjene du kan se på Oslo og Stockholmsbørsen (eiendomsrelatert) og renta tar en ganske stor del av kaka.



Rental Income

Net income (NB med rente)

Rente

Resultat

EBIT margin

2014

1772

1399

-645

1026

78.95%

2015

1760

1421

-625

2721

80.74%

2016

1899

1762

-572

2722

92.79%

2017

2075

2033

-550

4515

97.98%

2018

2243

2078

-491

2735

92.64%

2019

2338

2331

-551

3226

99.70%

2020

2353

2110

-541

5696

89.67%

2021

2508

2112

-551

5372

84.21%

2022

3158

1579

-1095

-569

50.00%

2023q1-q3

2559

1274

-1165

-2956

49.79%


Balanse

Med en betraktelig oppgang i gjelden har balansen til Entra feilet. De har nå godt over 50% Lån mot eiendomverdi som skaper vanskeligheter inn mot reforhandling av gjeld.

De har lite likviditet, og må eventuelt ta opp videre gjeld (de har gjeldslikviditet) for å dekke opp dette.

Gjelden er også en del høyere enn equitien, og du kan se hvor fint dette så ut i 2020.

Fra min side syntes jeg det er skummelt at gjelden ikke har gått ned mindre i 2023, med cash beholdningen de har.


Total interest-bearing debt

Eiendom verdi

Cash

Debt

Equity

2014

14647

26679

198

19785

11065

2015

15206

28823

212

20265

13354

2016

18113

35629

243

23767

15123

2017

18449

39875

189

24472

18938

2018

19170

44714

230

25440

22269

2019

19901

49095

317

26643

24517

2020

21146

56834

217

29936

29205

2021

26579

67568

309

36721

33571

2022

40514

77404

226

50491

31671

2023q1-q3

38910

72053

166

48088

28216



Cash flow

Driften har generelt vært sterk og er preget av mye investeringer, noe av dette knyttes til oppkjøp, annet til nybygg og oppgraderinger. De har klart å gi gode utbytter over tid, på rundt 5% av aksje, men føler med hvor mye de invisterer burde de kanskje gitt litt lavere i ubytte.

Generelt er veksten i drifta positiv, og om de ikke kvitter seg med for mye eiendom kan vekst her fortsette videre.



årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

2014

668

-1157

510

-960

2015

849

-1010

174

-459

2016

1097

-2972

1906

-934

2017

1222

-65

-1211

-698

2018

1389

-1645

297

-790

2019

1352

-1005

-260

-840

2020

1521

-1868

246

-874

2021

1488

-5865

4469

-911

2022

1509

-14459

12867

-947

2023q1-q3

1091

999

-2150

-455



Nøkkeltall


Med nøkkeltallene jeg har å sammenligne med virker Entra til å være svakere, men mer stabil. Dog over tid kan det se ut som at Castellum er det beste valget.

NB: alle disse aksjene har høy gjeld og har enten kuttet eller har ikke utbytte per dags dato.

ROA





KMCP

Castellum

Entra

2014


3.18%

1.31%

2015


6.75%

1.31%

2016


6.35%

1.56%

2017


7.02%

2.23%

2018


8.09%

2.62%

2019


5.71%

2.48%

2020

8.57%

5.11%

-0.02%

2021

6.97%

6.66%

0.16%

2022

4.24%

0.97%

0.46%

2023

-13.44%

-3.11%

1.12%



ROE





KMCP

Castellum

Entra

2014


-12.37%

3.64%

2015


-28.64%

3.31%

2016


17.01%

4.01%

2017


17.42%

5.11%

2018


18.75%

5.61%

2019


12.91%

5.18%

2020

0.05%

11.64%

-0.03%

2021

2.89%

14.14%

0.32%

2022

3.66%

2.22%

1.21%

2023

-3.11%

13.44%

3.15%


Styrker i aksjen

God portefølge i interessante områder

I forkant på ESG

Normalt godt utbytte

Muligens billige? (viktig og se gjeldsbehandling og bedre kontroll.)


Svakheter i aksjen

Høy gjeld

Tvunget til salg i dårlige tider

Kuttet utbytte (både styrke og svakhet)

Dårlig ledelse?

Mer risikovennlige enn forventet.


Hva man må følge med på

Gjeldskontrollen.

ICR

LTV

leietakerprosent (occupancy)



Kort oppsummering

Entra er en problematisk aksje som ser ut til å bli dårlig styrt.

Det kan nesten se ut som at de fremdeles er knyttet til politikken og har mer fokus på ESG enn noe annet. Det er ikke negativt i seg selv med fokus på ESG, men med gjeldsbehandlingen til Entra kan jeg ikke si annet enn at jeg er sterkt missfornøyd.

Når du er i en situasjon du må selge eiendom i dette klimaet er det dårlig timimg på sitt beste, og med 5000NOKm er det rart de ikke har fått dytta ned gjelden videre.

Med ICR ned mot 1.4* er de i en generelt dårlig situasjon, og nærmer seg nok et nedrykk i kredittratingen. Som igjen kan dytte opp rentekostnaden for Entra.

Eiendomsrelatert er posisjonert på en interessant måte og jeg håper at de får bedre kontroll på gjelden sin i fremtiden og at kontorbehovet ikke blir lavere og lavere.


NB de har også kuttet utbytte for neste halvår


Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.




9 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Jan 29
Rated 5 out of 5 stars.

Takk for ryddig og god gjennomgang, dette er av god nytte for oss!

Like
Unknown member
Jan 29
Replying to

Bare hyggelig Jon! <3

Like
bottom of page