top of page

Bilia AB Aksjeanalyse: Dårlige markedsforhold, men snur det?Litt om Bilia AB:

I dette segmentet av aksjeanalysen skal jeg gå litt inn i hva Bilia er og driver med.

Bilia er et selskap som gir kvartalsvise utbytter, er på Nasdaq Stockholm og driver med bil.Bilia er altså et av Europas største bilforhandlere og i 2023 solgte de ca 90 000 biler (nye og brukte). Selskapet opererer i Sverige, Norge, Luxenburg og Belgia, de tilbyr hovedsakelig tjenester som relaterer til bilens livssyklus.

Blant de sektorene Bilia driver med er bilkjøp, skade, utleie av bil, vedlikehold, fyllestasjoner og generell service.

Personlig er jeg veldig positiv til servicesektoren som står for ca 20% av inntektene, ettersom her kommer penger inn uansett økonomisk klima.Strategi:

Bilias strategi har fokus på å være det beste serviceselskapet i bransjen, de jobber hardt for å utvikle dette i nøkkelområdene sine.

Med opprettholdelse av en kontinuerlig utvikling av tjenestetilbudet for å gjøre det lettere for forbruker å opprettholde bilholdet. De ønsker også mål om å oppnå en årlig inntektsvekst på over 5 % i året, en driftsmargin på rundt 5 % og en utbytteandel på minst 50 % av resultat per aksje.


1. Organisk vekst i servicevirksomheten

De legger stor vekt på organisk vekst innenfor service. Som å forbedre og utvide tjenester som bilreparasjon, vedlikehold og andre bilrelaterte tjenester. Det er en viktig del av Bilias forretningsmodell og bidrar til å skape langsiktig verdi for selskapet ved å sikre jevn inntekt og høy kundelojalitet​​.


2. Forbedret tjeneste- og produkttilbud gjennom MobiliaCare

Bilia ønsker å utvide sitt tilbud gjennom MobiliaCare, som inkluderer nye tjenester og produkter rettet mot bilglass, stensprut og generell glassbehandling. 


3. Vekst gjennom oppkjøp

Oppkjøp er også sentral del av Bilias vekststrategi. Selskapet ser kontinuerlig etter muligheter til å kjøpe opp virksomheter som kan forbedre deres eksisterende portefølje og utvide deres geografiske rekkevidde. I 2023 kjøpte Bilia opp Söderbergs Personbilar AB og Bilcentergruppen Sörmland AB som har gitt de en utvidet salgsportefølge.


4. Fokus på brukte biler

Bilia har et sterkt fokus på salg av brukte biler som en del av sin strategi for bærekraftig vekst. 


5. Geografisk ekspansjon

De ønsker å utvide sin tilstedeværelse geografisk, både i sine eksisterende markeder som Sverige, Norge, Luxembourg og Belgia, og potensielt utvide seg til andre europeiske land. 


6. Bærekraftig forretningsmodell

En viktig del av Bilias strategi er å opprettholde en bærekraftig forretningsmodell. Dette innebærer å fokusere på sirkulær økonomi ved å utnytte ressurser effektivt og redusere avfall. De deltar i prosjekter som "The Circular Car" og tar initiativ for å resirkulere bildeler og utnytte avfall som en ressurs.  Økonomisk Oversikt:

Med en klar nedgang i både opp og bunnlinje i q1 2024, så står Billia en del svakere. Norge står som de klare taperen per dags dato, og orde backloggen ser rent skummel ut på nybilsalg i alle land. Nåværende nybilsalg er så og si halvert i backloggen og viser klare svakheter.


Bilde av nybilsalg basert på deres geografiske marked. Betraktelig nedgang i norge og en betraktelig nedgang i backloggen på alle de geografiske markedene.

Ellers er det over 30 % fall på bunnlinjen q12023-->q1 2024, litt høyere gjeld, med en bedre likviditet i cash balansen.

Generelt er ikke markedet helt i topp for Bilia nå, og dette kan du se ved å gå inn på rapportene. De tjener fortsatt godt med penger, men om de ikke klarer å hente seg inn, er ikke Bilia et billig selskap å kjøpe lengre.


Statement


Med en dobbling på topplinjen og en god reise for resultatet, kan man si at Bilia har levert en veldig god vekst, med forbedret margin, de opplever dårligere marginer nå for tiden grunnet en svakere krone (SEK og NOK) og et surere marked.

Generelt finner jeg økonomien god, ettersom de alltid tjener penger. Dog jeg er liker ikkede lave marginer de har.


Sum netto inntekter

Operation profit

Resultat

EBIT margin

Driftsmargin

2014

18446

562

385

3.05%

2.09%

2015

20443

929

647

4.54%

3.16%

2016

23906

841

636

3.52%

2.66%

2017

27492

923

691

3.36%

2.51%

2018

28382

943

734

3.32%

2.59%

2019

29508

1125

807

3.81%

2.73%

2020

30168

1364

984

4.52%

3.26%

2021

35509

1925

1457

5.42%

4.10%

2022

35345

2102

1622

5.95%

4.59%

2023

38514

1416

931

3.68%

2.42%


Balanse

Rundt halvparten av deres rentebærende gjeld går inn mot leasing, som jeg syntes starter å bli ganske dyrt, de har økt gjelden betraktelig for å få den veksten de har hatt og jeg håper fra min side at dette er noe de vil ta litt tak i fremover. Rentebærende kostnader er per dags dato litt for høye for meg. ellers er likviditeten grei, de har penger på bok 367 på slutten av q1 2024.

Generelt vil jeg si at balansen er OK, selv om jeg ønsker en bedret kontroll av rentebærende kostnader.


Rentebærende gjeld Totalt

Gjeld

Equity

Assets

Cash

2014

280

5106

1849

6955

616

2015

791

5373

2056

7429

99

2016

1259

7621

2511

10132

104

2017

1898

8338

2620

10958

202

2018

2339

9156

2915

12071

314

2019

5152

12895

3186

16081

236

2020

4857

12448

3968

16416

2063

2021

5526

12783

4417

17200

754

2022

6939

15114

4887

20001

456

2023

7690

15081

4314

19395

264


Cash flow


Det har vært svært lite direkte vekst i årets driftsresultater, og om du sammenligner 2014 med 2023 er det en stor skuffelse. Generelt er det beste her veksten de har hatt i utbytte, og det faktum at de klarer å ha så høye utbytter i dårlige tider. Ellers føler jeg at driften er mye svakere enn ønsket og at de må få driften til å gå bedre.

For meg er driftsresultatet skuffende og jeg forventer generelt driftresultater på over 2000 etter en periode på 10 år.cash flow årets drift

Investment

Finance flow

utbytte

2014

1299

-584

-254

-226

2015

835

-846

-505

-302

2016

1654

-1337

-315

-380

2017

1293

-1219

14

-412

2018

1127

-920

-102

-456

2019

1437

-934

-584

-483

2020

3155

-440

-884


2021

1987

-1248

-2048

-587

2022

676

-343

-653

-556

2023

1591

-972

-810

-791

Nøkkeltall

lave tall på ROA indikerer at selskapet har en del eiendeler som får denne summen til å være lav,dette er greit i seg selv, men den høye prosentdelen på ROE viser at selskapet også har høy gjeld basert på eiendeler, som øker risikoen for meg i aksjen.

De ligger typisk mellom 2-2.5 i gjeld til ebitda ratio, men er en del svakere nå for tiden.

Generelt burde disse tallene sammenlignes med konkurrenter av Bilia for å se hvordan det står til!
ROA

ROE

D/E

Debt-to-EBITDA Ratio

2014

5.54%

20.82%

2.76

2.35

2015

8.71%

31.47%

2.61

1.67

2016

6.28%

25.33%

3.04

2.45

2017

6.31%

26.37%

3.18

2.57

2018

6.08%

25.18%

3.14

2.62

2019

5.02%

25.33%

4.05

3.15

2020

5.99%

24.80%

3.14

2.80

2021

8.47%

32.99%

2.89

2.46

2022

8.11%

33.19%

3.09

2.70

2023

4.80%

21.58%

3.50

3.55Fortrinn og Risiko


Styrker og Konkurransefortrinn

 • Stor markedsandel i sverige: hjemmebasen tjener godt med penger og de har god kontroll der.

 • En hel infrastruktur: Bilia driver i alle segmenter innenfor bil og er du først i Bilia, er det lett å fortsette med Bilias produkter og servicer.

 • Klart å opprettholde utbytte: Selv når de gjorde oppkjøp og et surt marked i 2023, har de klart å opprettholde utbytte.

 • De er diversifiserte over flere bilmerker som gir forskjellige kundebaser.

 • Ønsker å bygge videre på nøkkelområder: Dette skaper en spesialisering og forbedring av forståelsen av områder de allerede eksisterer og hjelper med å skape den helhetlige leveransen til kjøper av produktene deres.
Utfordringer og Risikofaktorer:

 • Utgang fra tyskland med nedskrivninger viser at det ikke nødvendigvis er lett å vokse utenfor landegrensene

 • Veldig syklisk; 2022 og 2023 har vært vanskelige år for Bilia og starten av 2024 har ikke vært lett den heller. backloggen ser rent skummel ut og avhengigheten av forbrukerøkonomien er ganske klar.

 • Leasing kostnadene står for ca 1/3 av q1 2024 sine driftsmidler, mens i hele 2023 sto det for nesten 50% av drifta, det gir ekstreme svakheter i selskapet.

 • Valutaen har skapt problemer for Bilia og vil fortsette og skape støy i marginene. Når Kronene er svake er det vanskelig og flytte hele kosten til forbruker.
Aksjeanalyse Konklusjon

Fremtidsutsikter:

 • Vil det eies flere biler fremover? Når vil det skje og hvordan vil Bilia reagere på dette? Hvor stor sjans/langt unna er politiske insentiver på at man ikke skal eie bil?

 • Heves markedet ved en klar bedring i forbrukerøkonomien?

 • Vil 2024 være et svakt år? Eller vil bruktbilsalget bli sterkt nok? Rentenedgang har allerede skjedd i Sverige, hvor lang tid vil det ta og se dette i Bilia?

 • Vil strategien deres hjelpe dem med mer kontroll i Beliga og Norge?Oppsummering:


Et selskap som har gitt gode resultater over tid, selv om drifta har slutta å fungere. De har feila litt når det kommer til utenlandet (se salg av tysklandsbasen), men jobber med å forbedre og få god kontroll over eksisterende markeder. I norge ser det basert på q1 2024 ikke ut til å gå så bra, men gode utbytter og et genrelt vanskelig økonomisk klima har ikke gjort hverdagen lettere.

Generelt liker jeg Bilia, de gir en god eksponering mot bil og gode kvartalsvise utbytter, men det er noen klare svakhetstrekk i selskapet man må være oppmerksom på ved eierskap.


Nedenfor kan dere se bilmerkene Bilia selger:


car brands , Volvo, BMW, MINI, TOYOTA, LEXUS, MERCEDES, PORSCHE, VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT, CUPRA, NISSAN, JAGUAR, LANDROVER, XPENG

Jeg eier personlig en liten bit av Bilia


Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Thule Group aksjeanalyse : Med fokus på kvalitet

Thule group aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden. Hva gjør Thule Group Thule er et selskap d

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page