top of page

KMCP aksjeanalyse - Good, bad or indebted?

Oppdatert: 5. apr.

KMCP er et selskap som driver med eiendom. De har hovedsaklig god yield og er knytta hardt inn mot laks og produksjonssegmentet.

De er for tiden relativt høyt begjelda, har falt betraktelig i pris og har en lav ICR.


Den lave ICRen kan gjøre det vanskelig å få gode priser på lån og jeg kan se at det er litt risiko i aksjen. En del av denne risikoen vil gå ned dersom rentene starter å gå nedover.


Den kan være et godt kjøp om du mener vi har nådd rentetoppen, men om du trur det er noen flere rentepoeng igjen ville jeg vært forsiktig.

De har hatt en kraftig vekst på topplinjen siden de kom på børs, og vokser fort basert på aksjeutvanning og belåning. De fokuserer på industri og har store kunder som Salmar og Bewi. Dette er per dags dato et nisjeområde som ikke er så godt utprøvd og har ført til at KMCP har hatt vanskeligheter med å få god rente tidligere.


De har generelt god Yield, men med høy gjeld, lite rentesikring og en belåning på rundt 50-60% går penga fort bort. Typisk er dette blandt de dårligere svenske eiendomsaksjene, men basert på den allerede lave verdien på eiendom (høy yield) er de ikke like utsatt for videre fall i eiendomsverdiem.


Litt om finanser

Finansene til KMCP er innafor, de tjener hovedsaklig penger, men man opplever at EPS vannes ut gjennom alle oppkjøpa. Dette er nok noe som vil bli bedre med tiden, og når renta går ned vil KMCP virkelig vise til en god inntekt, men per dags dato er KMCP litt usikkert.


De har også ganske lav Current assets vs Current debt som kan indikere problemer med nedbetaling i fremtiden. I denne situasjonen er det nye lån som må refinansieres. CA /CD baserer seg på inntekt og utgifter de neste 12 månedene, så er en veldig grei måte å få en overordnet kontroll over det korte bilde for selskapets økonomi.Amount of stocks

EPS

ICR

CA/CD

2020

240,765311

1.13


1.379649123

2021

281,871544

1.07


4.245901639

2022

323,893649

0.49

2.1

0.1008064516

2023 q1-q3

344.12958

0.29

1.7

0.2726477024


Statement

En saftig økning i renteinntekter og et kraftig fall i resultatet.

Det er ikke fullt så dårlig som det ser ut ettersom verdiendringer i eiendom har vært hovedgrunnlaget til dette fallet.

Jeg ønsker uansett og fremheve endring i eiendom og rentekostnad.

q3 i 23-22 med fokus på verdiendring og renteøkning


Rental Income

Results

2020

51.8

282.2

2021

205

302

2022

273

245

2023 q1-q3

302.8

-84.2Balanse

Kortsiktig gjeld med current assets står ganske dårlig til. Dette indikerer at de må gjøre reforhandlinger. Dette kan slå positivt ut om markedet er villige, ettersom KMCP har tjent penger nå flere år på rad. Gjelden dems er også ganske høy basert på eiendomsverdi i selskapet.
Gjeld

kortsiktig gjeld

Current assets

Eiendom verdi

2020

2051.4

142.5

196.6

3089.7

2021

2497

61

259

3982

2022

3404

1984

200

5366

2023 q1-q3

3785.7

457

124.6

5899.9Cash flow

Positiv bygging av operations fører til at inntekten de får der vil hjelpe betraktelig i fremtiden. Det viktigste som nå gjelder er at renta ikke går videre opp og KMCP kan fokusere mer på vekst eventuelt også starte med utbytte ettervært.cash flow årets drift

Investment

Finance flow

Aksjekjøp/salg

2020

25.2

-1051.9

1151.6

260

2021

78

-660

665

326

2022

279

-1356

1053

324

2023 q1-q3

281.5

-593.2

254.6

148.3Hvorfor eie KMCP?

Setter deg inn mot pakking og oppdrettsnæringa uten det usikre med laksepris

Mat går som defansivt og det er store behov mot dette

God yield.

God inngang?

potensiale til utbytte


Hvorfor ikke eie KMCP?

Rentesensitive

ikke bevist strategi

Lav ICR

Lav CD/CA

Høy belåningTing jeg vil anbefale å se nøyere på i dette selskapet er :

ICR - Cash flow generelt og presentasjonene de leverer ut.

Jeg vil også se etter hvordan de fremhever svakheter i aksjen.

Noe jeg har lagt merke til, ved fallende verdier blir de lagt litt til siden. Dette er noe jeg ikke liker.Håper dere liker denne KMCP aksjeanalysen!


Se gjerne på youtube videoen jeg har laget om denne aksjen:


Cheers!
22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page