top of page

2020 Bulkers Aksjeanalyse: Det var jo de utbyttene da

I denne aksjeanalysen av 2020 Bulkers skal vi ta en titt på økonomien til selskapet noen styrker og svakheter samt en kjapp titt på segmentet shipping.


Jeg har en mindre eierandel i 2020 Bulkers


Hva gjør 2020 Bulkers

2020 Bulkers driver med shipping av tørrbulk. typisk vil dette si malm, korn, mineraler, kunstgjødsel og/eller ulike råvarer til industrien, båtene deres er ganske nye og ble levert i perioden 2019 til 2020.

2020 i seg selv fokuserer mest på mineraler som jernmalm. De er relativt ferske på børsen og et tilgjengelig på ask konto for de som bryr seg om det!

Strategi

Med Newcastlemax båter baserer det seg på den største typen tørrbulk som kan komme inn til Newcastle, Australia. Alle skipene er utstyrt med Scrubberutstyr. Disse punktene fører til at de kan frakte mer, få tak i billigere drivstoff og har en pris på rundt 30-35% over andre ship i samme segment.


De liker å leie ut skipene deres til sterke motparter som Koch (6 av 8 skip) der 2 av båtene går ut ii 2024 og resten av båtene tar seg ut i 2025-2027.


Selskapet har ingen ønsker av vekst og må bli sett på som en utbyttekandidat i portefølgen. De gir månedlig utbytte og selskapet er bygd opp på å generere kontantstrøm.

Det er en risiko for deg som investor på at skipene til 2020 Bulkers blir solgt og kontaktstrømmen stoppes. Så vær oppmerksom på inngangsprisen i selskapet.


Litt om finanser

Finansene ser sterke ut og de har likviditet til et par år.

Med en breakeven på 16500 dollar per skip står de sterkt og har gitt muligheten til å gi aksjonærene utbytte over tid. De betaler ned gjelden sakte men sikkert, dog gjeldsgraden står litt høyt.Statement

Regnskapet deres skrives inn i dollar, så da kan man si at man har fått 40-50 kroner i utbytte utbetalt siden starten. Så her har dere et godt eksempel på generering av cash over en periode.på 3-4 år.

De har en variabel inntekt og man kan beklageligvis ikke forvente en konstant vekst på disse punktene i shipping, her er det sterkt variable priser som gjelder og med en spotpris som kan gå opp og ned 15-30% på en dag.

Man kan se i 2021 lå toppåret, deretter har det gått nedover. Selskapet har fremdeles ganske god kontroll og står fremdeles sterkt til fortsettelsen av utbyttebetalingen.


INNTEKT

EBIT

RESULTAT

NEDSKRIVNING

UTBYTTE

MARGIN

2019

9.1

0.8

-0.8

1.2

0.14

22.70%

2020

48.9

0.9

-0.4

9.9

0.24

61.09%

2021

115.9

21.1

11.1

11.7

2.92

41.27%

2022

77.3

80.4

70.8

11.7

1.60

35.07%

2023

73

41.5

31.9

11.6

0.64

22.70%Balanse

Gjeld til ebitda står ikke så sterkt, personlig foretrekker jeg at selskaper er under 2.5 her, det positive man kan nevne er at de sakte men sikkert betaler ned på gjelden, som har falt fra 246 til 203.9 siden 2020. Så dersom inntektene klarer å bestå vil dette gjeldsgraden bedres årlig.

Personlig vil jeg også anbefale at dere ser på verdien i dette selskapet før det blir gjort noen investeringer, Ettersom det er en "risiko" for at skip blir solgt ved rett pris.

Der skipsverdien synker /avskreves for ca 11 mill vært årGJELD

EQUITY

LIKVIDITET

SKIP

Debt-to-EBITDA Ratio

2019

145

138.1

20.1

188.8

66.71

2020

253.6

142.1

19.9

372

7.94

2021

238.9

151.7

24

360.6

2.52

2022

223.9

155.9

15.5

349

4.10

2023

215.1

161

30.7

337.4

4.14


Cash flow

Årlig betaler 2020 Bulkers -14.8 i rente og gjeld,Det meste utenfor dette blir satt av til utbytte. Det er viktig og merke seg at de har bygd opp likviditeten i balansen som nevnt ovenfor som også gir en betraktelig sikkerhet i utbytte leveringen i kort til middelsperspektiv.

Dere kan se at det er ingen investeringskostnader, så dette er en veldig lett aksje å regne på.Drift

INVESTERINGER

FINANSIERING

UTBYTTE

2019

5.1

-126.3

141.1

-3

2020

21.8

-123.2

101.2

-5.3

2021

83.5

0

-79.4

-64.9

2022

42.3

0

-50.7

-35.9

2023

41.2

0

-26.1

-14.5


Styrker i aksjen

God kontantstrøm

Nedbetaler gjeld

Gode utbytter

Kan kjøpes på ASK konto

Lett å regne på

Nye skip


Svakheter i aksjen

Lite diversifisert

Avhengig av global handel

Avhengig av mineralproduksjon

Høy syklisk område der det er umulig å vite topp eller bunn (for meg værtfall)


Hva man må følge med på

Jernmalmproduksjon, med mer produksjon og sterkere økonomi økes typisk priser

Mer støy i Israel kan øke shipping rater betraktelig

Kinas økonomi og utenlandspolitikk

Kan det komme en endring i vekstpolitikken basert på nedsalget til Trøym?


Kort oppsummering

I denne analysen av 2020 Bulkers har vi funnet ut at det er et selskap som er i et syklisk marked, de har moderne og gode ship, med ingen ønsker om videre vekst. Selskapet har fokus på å generere cash at hand og gir gode månedlige utbytter.


De er knytta til et ekstrem syklisk område som gjør det vanskelig å vite hva som skjer i fremtiden, og de er sterkt avhengig av jern forespørselen i verden.

2020 har også vist seg til å være tilpasningsdyktige og brukte noen av skipene til konteinerfrakt når ratene gikk opp betraktelig.


Som en risiko for investor må man ta hensyn til plutselig salg av skip som kan stoppe utbytter eller rateforstyrrelser som kan hemme utbytter betraktelig.

Det kan se ut som at ratene det siste året har vært mer en gode nok til å gi utbytter å betale ut gjeld.
Håper dere har likt analysen av 2020 Bulkers


76 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page